«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Συνεργασία Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου (ΚΕΔΗΡ) και το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε θέματα διαχείρισης τροφίμων.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Κοινωφελή  Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου (ΚΕΔΗΡ) και το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω σε θέματα ασφαλούς διαχείρισης τροφίμων για εργαζόμενους των δομών τους.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μετά τη σχετική έγκριση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στο Ρέθυμνο, στις πιστοποιημένες δομές του ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης (Ηγ. Γαβριήλ 103) και το παρακολούθησαν 20 εργαζόμενοι που εμπλέκονται στην διαχείριση των τροφίμων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 10 ωρών, στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θεματικές ενότητες που αναφέρονται, στους κινδύνους των τροφίμων,  στους μικροοργανισμούς και τα χαρακτηριστικά αυτών, στις τροφοδηλητηριάσεις-τροφοτοξινώσεις και την παρεμπόδισή τους, στην ατομική υγιεινή και τη συμπεριφορά των χειριστών τροφίμων, στην τήρηση μέτρων υγιεινής και τη σημασία του εργασιακού περιβάλλοντος, στις 

πρακτικές καθαρισμού και στη σχετική νομοθεσία.. Επιπρόσθετα περιελάμβανε αναφορά στην εισαγωγή στις αρχές του HACCP και την εφαρμογή του.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση, η συνειδητοποίηση και η καλλιέργεια στάσης των εργαζομένων των φορέων πάνω σε θέματα βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Περισσότερα...

Παραλαβή Πιστοποιητικών από συμμετέχοντες στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο βελτίωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύμνης, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συνέχισε τα προγράμματα επιμορφώσεων σε θέματα εκμάθησης και χειρισμού ΗΥ, σε στελέχη της Π.Ε. Ρεθύμνης.

Στόχος του 4ου προγράμματος ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων σε νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εργασίας, με δυνατότητα πιστοποίησης.   

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν συνολικά 30 ημερών και πραγματοποιήθηκε σε εννέα εκπαιδευτικές συναντήσεις (Ιούλιο - Αύγουστο 2018), τρίωρης ημερήσιας εκπαίδευσης. Η κάθε ενότητα ολοκληρώνονταν σε τρεις ημερήσιες εκπαιδευτικές συναντήσεις, με στόχο οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν την απαραίτητη γνώση, την οποία μέσω της προσωπικής τους εκπαιδευτικής αναζήτησης και της ατομικής τους εξάσκησης, να την πολλαπλασιάζουν.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα της εξατομικευμένης  προσέγγισης από τους εκπαιδευτές.

Πέρα από την ικανοποιητική ανταπόκριση των συμμετεχόντων στα μαθήματα, το Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ έλαβε ποσοστό το 100% όσων επέλεξαν να δώσουν τελικές εξετάσεις. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τέσσερεις εκπαιδευτικές σειρές τις οποίες παρακολούθησαν 51 συμμετέχοντες ενώ συμμετείχαν στις εξετάσεις και πιστοποιήθηκαν 41 στελέχη της Π.Ε Ρεθύμνης. δηλ. το 36% του στελεχιακού δυναμικού της Π.Ε. Ρεθύμνης    

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Το Δημόσιο ΚΔΒΜ2, Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σχεδιάζει την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης με πιστοποίηση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 8/2018 που έχει απευθύνει ο ΟΑΕΔ με τίτλο: «Δημόσια πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της  κατάρτισης των συμμετεχόντων, σε δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

Αντικείμενο της δράσης είναι:

  1. Η ̟προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), μέσω της τοποθέτησής τους, για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, και
  2. Κατάρτιση για την ̟περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των ̟προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με την απασχόληση τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Περισσότερα...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο πρώτος κύκλος μαθημάτων «Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας», με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στο 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου – Αρσάνιο Γυμνάσιο. Στην εκδήλωση έγινε η αξιολόγηση του προγράμματος και απονεμήθηκαν βεβαιώσεις σε όσους συμμετείχαν στα τμήματα που λειτούργησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 στο 5ο Γυμνάσιο. Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας απευθύνθηκαν σε αλλοδαπούς που κατοικούν και εργάζονται στη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου – Δήμου Ρεθύμνου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα της Διευθύντριας του 5ου Γυμνασίου Ρεθύμνης, κας Ειρήνης    Παπατριανταφύλλου, που επεσήμανε τη σπουδαιότητα της λειτουργίας των προγραμμάτων για την τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια, ο συντονιστής της εκδήλωσης, κος Χαράλαμπος Πίτερης, Διευθυντής Κατάρτισης του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ., παρουσίασε παραδείγματα προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί από το  Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από εκπροσώπους των φορέων που συνεργάστηκαν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και συγκεκριμένα τους:

  • κ. Γεώργιο Γεωργαλή, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Παιδείας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  • κ. Ιωάννη Μαρκαντέ, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης
  • κ. Δημήτριο Σερλή, Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Χαμαλευρίου
  • κ. Μάρκο Δρυγιαννάκη, Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Παγκαλοχωρίου
  • κα Χαρά Βασιλάκη, ΠρόεδροΣυλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Ρεθύμνου
  • κ. MalhiHarbhajanSingh, εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων αλλοδαπών

Περισσότερα...

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Tο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρεια Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης), ανταποκρινόμενο στο αίτημα όλο και περισσότερων πολιτών για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, οργάνωσε δύο επιπλέον εξετάσεις απόκτησης του πτυχίου, στις 14 Μαΐου 2018. Μέχρι σήμερα, το πιστοποιητκό έχουν λάβει 125 ενδιαφερόμενοι.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του, για συμμετοχή στις εξετάσεις. Toκόστος συμμετοχής στις εξετάσεις, αφορά μόνο το ποσό για το προαπαιτούμενο παράβολο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς άλλη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα.

Αιτήσεις και πληροφορίες για τις εξετάσεις Ο.Χ.Γ.Φ. παρέχονται στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103, 2ος όροφος (έναντι της Τράπεζας Πειραιώς), καθημερινώς και ώρες 08:00-15:00, καθώς και στα τηλέφωνα 2831040050/52/53. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης http://www.kekaper.gr.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.