«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Εκπαίδευση προσώπων που χειρίζονται τρόφιμα στα Ενοριακά Συσσίτια Αγίου Κωνσταντίνου

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης –Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συνεχίζοντας τις εθελοντικές  δράσεις κατάρτισης με φορείς που διοργανώνουν συσσίτια απόρων, υλοποίησε σε συνεργασία με τα Ενοριακά Συσσίτια του Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Ρεθύμνουκαι τον Υπεύθυνο των συσσιτίων Αιδεσιμότατο Εμμανουήλ Καμαρίτη, πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση προσώπων που χειρίζονται τρόφιμα σε συσσίτια απόρων ή / και κοινωνικά παντοπωλεία».

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των συσσιτίων Αγίου Κων/νου (Ηγ. Γαβριήλ 1) την Πέμπτη 17 Αυγούστου και το παρακολούθησαν 12 συμμετέχοντες, διαφόρων ειδικοτήτων.

Hδιάρκεια του προγράμματος ήταν πέντε (5) ώρες και περιελάμβανε αναφορά στις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ειδικότερα το πρόγραμμα  εξειδικεύονταν στην τήρηση της αλυσίδας ψύξης-θέρμανσης, την ατομική υγιεινή, τον καθαρισμό & απολύμανση των χώρων, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις δράσεις μυοκτονίας & απεντόμωσης, βασικές γνώσεις κατά την αγορά/ παραλαβή υλικών και την αποθήκευση των τροφίμων, τους κατάλληλους και ασφαλείς χειρισμούς των προϊόντων, επεξεργασία προϊόντων/μαγείρεμα, διατήρηση για διάθεση και τέλος τις διαδικασίες ανάκλησης-απόσυρσης επιμολυσμένων τροφίμων, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Πριν την έναρξη, διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό ενώ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκε σχετικό οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό.

Περισσότερα...

1˚ Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Ποιότητας Τεχνικών Έργων»

Με επιτυχία έκλεισε τις εργασίες του το 1˚ Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Ποιότητας Τεχνικών Έργων» το οποίο διοργανώθηκε από την ΕΜΔΥΔΑΣ (Σύλλογος Μηχανικών του Δημοσίου) Τμήμα Δυτικής Κρήτης σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ» (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης ) από   23/5/2016-27/5/2016 στο Ρέθυμνο .

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 30 Μηχανικοί του Δημοσίου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δια του τύπου όλους όσους συνέβαλλαν για την άρτια διοργάνωση του .

Την κ Λιονη Μαρία Αντιπεριφερειαρχη Ρεθυμνης η οποία παραχώρησε την αίθουσα διεξαγωγής του Σεμιναρίου στο παράρτημα του ΚΕΚΑΠΕΡ –Περιφερειας Κρήτης στα  Μυσσιρια Ρεθυμνης.

Τον κ Πίτερη Χαράλαμπο, Διευθυντή Κατάρτισης  ΚΕΚΑΠΕΡ για την συνδρομή του σε υλικοτεχνική υποδομή.

Περισσότερα...

Σεμινάριο «ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Αγίας Γαλήνης-Μελάμπων, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης συνεχίζει την υλοποίηση  επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο «ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση των χρηστών του αρδευτικού νερού του έργου του ΤΟΕΒ με σκοπό την ενημέρωση – κατάρτιση, προκειμένου να προστατευτεί τόσο το εισόδημα των ίδιων των παραγωγών από την αλόγιστη χρήση του νερού όσο και το οικοσύστημα.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 στην Αγία Γαλήνη στην Αίθουσα Πληροφοριών (ΙΝFΟ) της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης (Λιμάνι Αγίας γαλήνης).

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο κ. Μαλλιαρός Μιχαήλ, Γεωπόνος και Πρόεδρος ΤΟΕΒ Αγίας Γαλήνης – Μελάμπωνο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο των ΤΟΕΒ  και τους αναπτυξιακούς τους προσανατολισμούς, τονίζοντας τη σημασία που έχει η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών στη μείωση των αστοχιών και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών. Επιπλέον επεσήμανε την ανάγκη της μεταφοράς της δράσεων αυτών και της επίδειξης-εφαρμογής καλών πρακτικών μέσα στο χωράφι, ως επόμενο βήμα.   

Περισσότερα...

Σεμινάριο «ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Αγίας Γαλήνης-Μελάμπων, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης θα υλοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των χρηστών του αρδευτικού νερού του έργου του ΤΟΕΒ με σκοπό την ενημέρωση – κατάρτιση, προκειμένου να προστατευτεί τόσο το εισόδημα των ίδιων των παραγωγών όσο και το οικοσύστημα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 στην Αγία Γαλήνη, Αίθουσα Πληροφοριών (ΙΝFΟ) της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης (Λιμάνι Αγίας γαλήνης), από τις 18:00 έως 21:00.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν εκπαιδευτικό υλικό και Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

 Στις 13/04/2016 εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2016 που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 728 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.