ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΒΜ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ THΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τη Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου παρουσία του Γενικού Δ/ντή Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. Μαρίνου Κριτσωτάκη πραγματοποιήθηκε συνάντηση των στελεχών των τμημάτων Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ξεκίνημα της συνάντησης ο Γενικός Δ/ντής Βιώσιμης Ανάπτυξης καλωσόρισε τους παρεβρισκόμενους και επικρότησε την πρωτοβουλία της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης για την οργάνωση αυτής της συνάντησης. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο σκοπό της συνάντησης και την ανάγκη για την κοινή προσήλωση στη συνεχή βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ των τμημάτων κάτω από την ομπρέλα των Δ/νσεων Ανάπτυξης και της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης με στόχο την ανταλλαγή απόψεων  πάνω στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που χειρίζεται το κάθε τμήμα και κυρίως η κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων ώστε να επιχειρηθεί μέσα από το διάλογο η εύρεση κοινών απαντήσεων σε θέματα που αντιμετωπίζουν για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.

Στη συνέχεια ο Δ/ντής Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης κ. Δαράκης Μιχαήλ, ως οικοδεσπότης  της συνάντησης ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους και επισήμανε την σπουδαιότητα και την ανάγκη καθιέρωση τακτικότερων υπηρεσιακών συνευρέσεων των στελεχών των επιμέρους τμημάτων των Π.Ε., για να εξασφαλισθεί καλύτερη και αποτελεσματικότερη  λειτουργία των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στο ρόλο του ΚΔΒΜ της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο και κυρίως τις συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί δίδοντας τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες βελτιώνοντας το εργασιακό τους προφίλ.

Ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος – Νικόλαος παρουσίασε τις δράσεις που έχει σχεδιάσει και έχει υλοποιήσει το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και κυρίως αναφέρθηκε στον αντίκτυπο των δράσεων και στην αποδοχή τους από τους φορείς και στην τοπική κοινωνία. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στις τοπικές και περιφερειακές δράσεις που έχουν αναπτυχθεί μέσα από τη συνέργεια με τους τοπικούς φορείς ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ευρωπαϊκές δράσεις του φορέα που τον έχουν καταστήσει πλέον ως ένα έμπειρο και αναγνωρισμένο φορέα στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.  Τέλος αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας με τα Δημόσια ΚΔΒΜ των Περιφερειών που είναι σε λειτουργία σ’ όλη την Ελλάδα.  

Ο κ. Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας Περιφέρειας Κρήτης αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχέδιο για τη ΔΒΜ που επεξεργάζεται και ζήτησε τη συνδρομή των στελεχών ώστε να έχει μια πληρέστερη ανατροφοδότηση κατά τη φάση επεξεργασίας.

Μέσα από την παρουσίαση των δράσεων των τμημάτων και την ανταλλαγή απόψεων αναδείχθηκαν δυσλειτουργίες αλλά και καλές πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα   μέσα από τη λεπτομερή παρουσίαση των αρμοδιοτήτων διαπιστώθηκε η ανάγκη επικαιροποίησης τους στον οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης ώστε να είναι διακριτός ο ρόλος των τμημάτων. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και η δυνατότητα διεύρυνσης των δράσεων του καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας πάνω σε εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις αποτέλεσε επίσης θέμα προς συζήτηση. Τέλος οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να εργαστούν πάνω στην από κοινού αντιμετώπιση και υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.   

Στη συνάντηση επιπρόσθετα συμμετείχαν από την Π.Ε. Ηρακλείου και η προϊσταμένη του τμήματος Απασχόλησης κα Στειακάκη Μαρία.  Από την Π.Ε. Χανίων συμμετείχαν ο Προϊστάμενος του Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης κ. Βυτινιώτης Παναγιώτης και το στέλεχος του τμήματος κα Μαθιουδάκη Ελευθερία. Από την Π.Ε. Λασιθίου συμμετείχαν η Δ/ντρια της Δ/νσης Ανάπτυξης κα Μαργιούλα Ελισάβετ, η κα Μακρυδάκη Ανδρονίκη Προϊσταμένη του Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης και το στέλεχος του τμήματος κα Πλεύρη Αντωνία. Από το τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Π.Ε Ρεθύμνης συμμετείχε το στέλεχος του τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης και οικονομική υπόλογος του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ – Περιφέρειας Κρήτης κα Τσεκούρα Δήμητρα.

Το κλείσιμο της συνάντησης έκανε ο Γενικός Δ/ντής κ. Κριτσωτάκης Μαρίνος ο οποίος έθεσε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων στο άμεσο διάστημα  και δεσμεύτηκε για την καθιέρωση συναντήσεων των τμημάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διαφορετική κάθε φορά Π.Ε.. Τέλος επεσήμανε την ανάγκη καλλιέργειας συνεργειών και ανάδειξη της εξωστρέφειας των δράσεων των τμημάτων Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης.