«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Ολοκλήρωση επιμορφωτικού προγράμματος εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων  (Ε.Ε.Ε.Ε), ολοκλήρωσε επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε). 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να εισαγάγει τους εκπαιδευτικούς των Σ.Δ.Ε., σε σύγχρονους μεθόδους και εργαλεία ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες και να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επιμόρφωση εξειδικεύονταν σε θέματα που αφορούσαν τo πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε.. και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις,  οι οποίες θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη (π.χ. με την αξιοποίηση της τέχνης και των μεθόδων της Μετασχηματίζουσας Μάθησης).

Η διάρκεια του προγράμματος συνολικά ήταν 150 ώρες. Οι 24 ώρες πραγματοποιήθηκαν σε τρεις 8ωρες συναντήσεις δια ζώσης και οι 126 ώρες πραγματοποιήθηκαν από απόσταση μέσω διαδικτυακού περιβάλλοντος πλατφόρμας. Οι συναντήσεις είχαν βιωματικό – συμμετοχικό χαρακτήρα και στηρίζονταν στην ανάπτυξη του διαλόγου και στην ομαδική εργασία. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες: α) παρέδωσαν γραπτή εργασία 3-4 σελίδων επάνω σε διδακτικό αντικείμενο της ειδικότητας τους και β) πραγματοποίησαν μικροδιδασκαλία διάρκειας 20’.

Περισσότερα...

Παραλλαβή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα, και στο Βιωματικό Εργαστήρι που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του σχεδίου με τίτλο: «To Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση», του τομεακού προγράμματοςLeonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ότι μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης από την κεντρική δομή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103, 2ος όροφος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα, 2831040050-51-52 κ. Πίτερης Χαράλαμπος και κ. Νικολουδάκης Γεώργιος.

Συνάντηση λήξης του διακρατικού σχεδίου «Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση ενηλίκων».

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συνδιοργάνωσε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ΕΚΚΑ), τελική συνάντηση-Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σχεδίου με τίτλο: «To Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση», στο πλαίσιο διάχυσης του τομεακού προγράμματοςLeonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης σε θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Απασχόλησης, κ. Σημανδηράκη Παναγιώτη, ο οποίος επεσήμανε το ρόλο των νέων βιωματικών εκπαιδευτικών μεθόδων, οι οποίες διεγείρουν τη συμμετοχικότητα, επενδύουν στην εσωτερικότητα του ατόμου και κυρίως αναπτύσσουν τον προβληματισμό και την κριτική ικανότητα των συμμετεχόντων. Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα ΔΒΜ κ. Παρασύρης Ιωάννης, ο οποίος παράλληλα εκπροσώπησε και την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και ιδιαίτερα ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευτές ενηλίκων οφείλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες, που απαιτούνται για την εφαρμογή των νέων τεχνικών, στη διδακτική πρακτική τους, με βάση τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

Ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος,ως Υπεύθυνος του ευρωπαϊκού σχεδίου και συντονιστής της Ημερίδας, αναφέρθηκε στο στόχο της Ημερίδας και κυρίως στην ανάγκη που οδήγησε την ομάδα για την εκπόνηση ενός τέτοιου καινοτόμου σχεδίου.     

Στη συνέχεια ο κ. Δαράκης ΜιχάληςΔ/ντής Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, αναφέρθηκε στη «Χρήση των βιωματικών μεθόδων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων».

Σχετικό video

 

Περισσότερα...

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκού σχεδίου «Το ψυχόδραμα ως εκπαιδευτικό εργαλείο»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συνδιοργανώνει με το Ευρωπαικό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση, Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σχεδίου με τίτλο: «To Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση», στο πλαίσιο διάχυσης του τομεακού προγράμματοςLeonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 09:30 – 17:30, στο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου OLYMPIC Palladium (Θ. Μοάτσου 42) στο Ρέθυμνο. Η Ημερίδα είναι ανοικτή για το κοινό.

Περισσότερα...

Απονομή Βεβαιώσεων ΤΟ.Π.Ε.Κ.Ο

Πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου η τελετή λήξης Συμβουλευτικής της πράξης «Ολοκληρωμένες Δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου», που υλοποιείται από την Α.Σ. «Δίκτυο Αλληλεγγύης».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε απολογισμός και αξιολόγηση της εφαρμογής της Δράσης «Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη», από στελέχη της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ (πρώην ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ), ακολούθησε παρουσίαση των καλών πρακτικών από την υλοποίηση των ενεργειών, εισήγηση με θέμα «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Προώθησης στην Απασχόληση» από το Διευθυντή ΚΕΚΑΠΕΡ – ΚΡΗΤΗΣ, κ. Μιχάλη Δαράκη και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης στους ωφελούμενους του προγράμματος από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή και τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Ρεθύμνης στον Τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, κ. Γιάννη Παρασύρη.

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.