«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Συνεργασία Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με την ΑΜΑΡΙ ΑΕ - ΟΤΑ.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με την ΑΜΑΡΙ ΑΕ - ΟΤΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος για την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24%/OAEΔ, ολοκλήρωσε επιμορφωτικό πρόγραμμα με  τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρίου, στην Τ.Κ. Αποστόλων και το παρακολούθησαν 13 εργαζόμενοι του ΧΥΤΑ Αμαρίου.

Η θεματολογία του προγράμματος εκπαίδευσης περιελάμβανε: Εισαγωγή στην υγεία και ασφάλεια εργασίας, περιγραφή κινδύνων και μέτρα προστασίας σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), πρόληψη από κίνδυνους πυρκαγιάς και μέτρα πυροπροστασίας, μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, αναφορά σε πηγές πληροφόρησης για θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας και μέτρα προστασίας για εργασία σε περιορισμένους χώρους.

Επιπρόσθετα έγινε αναφορά για τις επιπτώσεις από τη χρήση υλικών με αμίαντο, ενημέρωση για τις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προληπτικά μέτρα προστασίας κατά των θορύβων καθώς και για υγιεινή και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.

Για όλα τα παραπάνω θέματα δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε έντυπη μορφή.   

Περισσότερα...

Παραλαβή Πιστοποιητικών από συμμετέχοντες στις εξετάσεις πιστοποίησης υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Στο πλαίσιο βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύμνης, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ολοκλήρωσε πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης πάνω σε θέματα εκμάθησης και χειρισμού νέων προγραμμάτων ΗΥ.

Στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε χειρισμό προγραμμάτων Η/Υ λαμβάνοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση.   

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν συνολικά 30 ημερών και πραγματοποιήθηκε σε εννέα εκπαιδευτικές συναντήσεις (Μάϊο - Ιούνιο 2017), τρίωρης ημερήσιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα...

Συμμετοχικές Συναντήσεις στο πλαίσιο Α’ κύκλου διαβούλευσης της πλατφόρμας του Αγροδιατροφικού Τομέα της RIS3Crete

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζοντας τον Α’ κύκλο διαβούλευσης της πλατφόρμας του Αγροδιατροφικού Τομέα, οργανώνει σε διάφορες πόλεις της Κρήτης συναντήσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete).

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι  η ενημέρωση των κατά τόπους εμπλεκόμενων επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε μέσα από την διαδικασία της διαβούλευσης και της επιχειρηματικής ανακάλυψης να αναδειχθούν οι καινοτόμες ιδέες  με δυνατότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης, που θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων φυτικής – ζωικής παραγωγής και των τροφίμων, στις διεθνείς αγορές. Αυτές οι ιδέες – προτάσεις δύναται να υποστηριχθούν  από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Οι δυνητικά ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι όλες οι ΜΜΕ,  είτε ως μεμονωμένες είτε σε ομάδες,  είτε με την μορφή συμπράξεων με Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ιδρύματα.

Περισσότερα...

Παραλαβή Βεβαιώσεων από 236 επιτυχόντες στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ενημερώνει τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις που διενήργησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στο Ρέθυμνο τον περασμένο Απρίλιο, να προσέλθουν προκειμένου να παραλάβουν τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης. Η παραλαβή θα γίνει είτε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες είτε με εξουσιοδότηση.  

Στις εξετάσεις συμμετείχαν 236 εργαζόμενοι στον τομέα εστίασης οι οποίοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων  Επιπέδου-1, όπως αυτό εποπτεύεται και εγκρίνεται από τον ΕΦΕΤ.   

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν στις πιστοποιημένες αίθουσες της Κεντρικής δομής, Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 και τη μέριμνα για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων είχε το κλιμάκιο των υπαλλήλων της Δ/νσης Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ σε συνεργασία με τα στελέχη του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ..

Περισσότερα...

Βραβείο BRAVO στο ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ απονεμήθηκε το βραβείο BRAVO, για πρώτη φορά, με την πρωτοβουλία με τίτλο «Εθελοντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, σε εθελοντές χειριστές τροφίμων σε συσσίτια απόρων από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Δημόσιο ΚΔΒΜ2)» και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία BRAVO IN ACTION(Συνεργασίες).

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής την Πέμπτη 25 Μαΐου. Τα BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2017, διοργάνωσε το Quality Net Foundation, αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες  που συμβάλλουν στη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του Γερμανικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη βιώσιμη Ανάπτυξη (ESDN) και του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Την  εκδήλωση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου και  χαιρέτησε εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου. Στην τελετή επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου,  του ΕΒΕΑ, καθώς και Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Τραπεζών με στόχο να αναδείξει τις πρωτοβουλίες  που συμβάλλουν στη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο και στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στη χώρα μας.    

Η ανάδειξη έγινε μεταξύ 278 πρωτοβουλιών Επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών, που συμμετείχαν φέτος στον Kοινωνικό  Διάλογο BRAVO και αναπτύχθηκε σε Εθνικό επίπεδο με 200 κοινωνικούς εταίρους και 7.000 ενεργούς πολίτες, υπογραμμίζοντας την σημαντικότητα της συνεργασίας και της σύμπραξης όλων των ενεργών πυρήνων της Ελληνικής κοινωνίας με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.