Παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου MOVING / HORIZON 2020 σε ομάδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε ο κύκλος τριών (3) επισκέψεων στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Ρεθύμνης όπου διεξάγονται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάστηκε με τη Δ/νση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα με το Δ/ντή κ. Μανούσο Μαραγκάκη και την κα Πετρογιάννη Κερασία, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι άμεσα ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Περιφέρειας Κρήτης.

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Περάματος Μυλοποτάμου Ρεθύμνου στις 21 Δεκεμβρίου 2023  μετά από προετοιμασία και συνεργασία με τη  Δ/ντρια κα. Πιθαρούλιου Στυλιανή και τις Υπεύθυνες Καθηγήτριες των Προγραμμάτων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κα. Ξυλούρη Αλεξάνδρα και κα. Δημητριάδη Αναστασία οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην οργάνωση και στα αποτελέσματα της συνάντησης.     

Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Επισκοπής Ρεθύμνου στις 18 Ιανουαρίου 2024 μετά από συνεργασία  με το Δ/ντή κ. Μανταδάκη Στυλιανό και τους Υπευθύνους  Καθηγητές των προγραμμάτων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολείου, κα. Μαυράκη Γεωργία και  κ. Γεωργαντά Χρήστο, οι οποίοι με προθυμία ανταποκρίθηκαν στην οργάνωση και την ολοκλήρωση της συνάντησης.  

Τέλος, η τρίτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου μετά από συνεργασία με το Δ/ντή κ. Φωτεινάκη Γεώργιο και τις Υπεύθυνες Καθηγήτριες των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κα. Χόμπη Αμαλία,  κα. Δεικτάκη Αναστασία και κα Καρινιωτάκη Μαρία οι οποίες εξέφρασαν την επιθυμία τους για συνέχιση των δράσεων αυτών και σε άλλες θεματικές ενότητες.  

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η περαιτέρω ενημέρωση και η ενεργοποίηση των μαθητών που συμμετέχουν στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων τους, αναφορικά με τις δυνατότητες των ορεινών περιοχών στην παροχή δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών και τις ευπάθειες που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της συνεισφοράς του ευρωπαϊκού έργου MOVING σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάστηκαν, το έργο MOVING το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, που πλέον βρίσκεται κοντά στο σημείο ολοκλήρωσής του, και τα ευρήματα της μέχρι τώρα πορείας του. Επιπλέον οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και για τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσα από το έργο MOVING να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις, τις σκέψεις και ανησυχίες τους για το μέλλον και των ορεινών περιοχών της Κρήτης.

Το πρόγραμμα της κάθε συνάντησης είχε ως αφετηρία την παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της επίσκεψης. Στη συνέχεια ακολουθούσε παρουσίαση της Δασολόγου κας Σκραπαλιώρη Κονδυλίας και συνεργάτιδας της Περιφέρειας Κρήτης για το έργο MOVING, αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις αυτής σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα σε επίπεδο Κρήτης, σύμφωνα με έρευνες προσομοίωσης της Περιφέρειας Κρήτης. Στη συνέχεια ακολουθούσε παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος MOVING, εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας τη σχέση του προγράμματος με την κλιματική αλλαγή και τη συνδρομή των νέων μέσω της ευαισθητοποίησης και εμπλοκής τους στο πρόγραμμα, ώστε να εισακουστεί η δική τους άποψη σε φορείς χάραξης πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αλυσίδα αξίας του Χαρουπάλευρου και ο λόγος που επιλέχθηκε ανάμεσα σε 21 διαφορετικές αλυσίδες, ως εργαλείο αντιμετώπισης των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές της υπαίθρου.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκαν εύστοχες ερωτήσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την καλλιέργεια του χαρουπιού στις ημιορεινές περιοχές της Κρήτης και ορισμένοι μαθητές έχοντας ήδη ενασχοληθεί με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, λόγω οικογενειακής δραστηριότητας, συμμετείχαν με εύστοχα σχόλια στη συζήτηση. Γνωρίζοντας κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά του δέντρου της χαρουπιάς ως προς την ανθεκτικότητά του στην κλιματική αλλαγή, αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι η τιμή του χαρουπιού δεν παραμένει σταθερή από χρονιά σε χρονιά, κρίνοντας ότι αυτό δεν δίνει κίνητρο στους καλλιεργητές να ασχοληθούν αποφασιστικά και δυναμικά με την καλλιέργεια και την παραγωγή του χαρουπιού.

Μέσα από τις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν καταγράφηκε η επιθυμία πολλών μαθητών, να παραμείνουν στην περιοχή τους ή να επιστρέψουν στην ορεινή περιοχή από την οποία κατάγονται. Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι η Κρήτη, στο κοντινό μέλλον του 2040, θα έχει περαιτέρω ανάπτυξη αλλά και έντονα προβλήματα ξηρασίας.  Επιπλέον θεωρούν ότι μακροπρόθεσμα η αλυσίδα αξίας του χαρουπάλευρου μπορεί να βοηθήσει στην Βιώσιμη Ορεινή Ανάπτυξη, λόγω της αντοχής της χαρουπιάς σε συνθήκες έντονης ξηρασίας. Προτάθηκε από τους μαθητές η πραγματοποίηση και άλλων παρόμοιες δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ως προς τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση και ιδιαίτερα όσον αφορά στην αλυσίδα αξίας του χαρουπάλευρου. Επιπρόσθετα προτάθηκε η πώληση και η κατανάλωση προϊόντων χαρουπιού στα κυλικεία των σχολικών μονάδων, ώστε ακόμα περισσότεροι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να τα εντάξουν στις διατροφικές επιλογές τους. Ακούστηκε έντονα η άποψη, πως μέσω του σχολικού προσανατολισμού θα μπορούσαν να εντοπιστούν τα επαγγέλματα με τα οποία οι νέοι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιστρέψουν και να εργαστούν στις ορεινές περιοχές και το σχολείο θα μπορούσε να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Αξιοσημείωτο είναι το έντονο ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα της κλιματικής αλλαγής τα οποία αποτυπώθηκαν στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια δείγμα της σημαντικής εργασίας που γίνεται στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες των ομάδων αυτών.

Στο τέλος της κάθε συνάντηση τόσο οι μαθητές όσοι και οι υπεύθυνοι καθηγητές έλαβαν  αναμνηστικά ενθύμια με το λογότυπο του προγράμματος MOVING και της Περιφέρειας Κρήτης.

Γενικός στόχος του σχεδίου MOVING είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης ως εταίροι του έργου συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του σχεδίου «MOVING», προκειμένου η Κρήτη να επωφεληθεί πραγματικά από τα αποτελέσματά του. Στο πλαίσιο του έργου μελετάται η αλυσίδα αξίας του χαρουπιού στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Τις συναντήσεις συντόνισαν από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης ο συντονιστής του έργου  Αν. Προϊστάμενος Τμήματος ΔΒΜ, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ρεθύμνης Χαράλαμπος - Νικόλαος Πίτερης και η οικονομική και διοικητική υπεύθυνη του έργου  Δήμητρα Τσεκούρα.

 

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.moving-h2020.eu/

https://www.facebook.com/MOVINGH2020

https://twitter.com/MOVINGH2020

https://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020/

https://www.instagram.com/moving_h2020/

https://www.youtube.com/watch?v=iHozHdFdQlc