«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΥ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ολοκληρώθηκε πρόγραμμα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες ΗΥ με πιστοποίηση» που υλοποίησε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης-Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου στο πλαίσιο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτιση εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα ήταν συνολική διάρκειας 36 ωρών και υλοποιήθηκε στο πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγ. Γαβριήλ 105) και το παρακολούθησαν συνολικά 18 εργαζόμενοι του Δήμου Ρεθύμνου, οι οποίοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και αποπληρωμή των προγραμμάτων, θα λάβουν και το αντίστοιχο ποσό ωριαίας αμοιβής όπως προβλέπεται από τον ΟΑΕΔ.  

Η θεματολογία του προγράμματος εκπαίδευσης περιελάμβανε τις τρεις βασικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου. Για όλα τα παραπάνω θέματα δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Εκπαιδευτής του προγράμματος ήταν ο κ. Αντώνιος Βερνάδος ενώ ο κ. Νικολουδάκης Γεώργιος  στέλεχος του ΚΕΚΑΠΕΡ, παρείχε στους καταρτιζόμενους κάθε δυνατή υποστήριξη για εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω εξατομικευμένης τεχνικής υποστήριξης.

Περισσότερα...

Σεμινάρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θέλοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, οργανώνει δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, βασικού επιπέδου (Α1 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας). Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες που διαμένουν νόμιμα στην Περιφέρεια Κρήτης, σε μόνιμη ή εποχιακή βάση.

Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων επικοινωνίας στην Ελληνική Γλώσσα, διευκολύνει την ένταξη του ατόμου στην τοπική κοινωνία, στο εργασιακό περιβάλλον, στον τρόπο ζωής και στον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και στην απλή διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων ή γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Τα σεμινάρια προσφέρουν βασικές γνώσεις παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις μήνες, από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριου 2017. Τα μαθήματα, 120 ωρών συνολικά, θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, δύο τετράωρα την εβδομάδα. Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για το επίπεδο Α1, που θα διεξαχθούν στο Ηράκλειο, στις 8 Μαίου 2017, με κόστος 65 ευρώ το άτομο.

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ένα κλιματιστικό inverter 24.000BTU στην ψύξη / 25.000BTU στην θέρμανση ενεργειακής κλάσης (Α++ ψύξη / Α+++ θέρμανση (θερμή ζώνη) για τις ανάγκες των γραφείων κεντρικής δομής.

Σφραγισμένες προσφορές να αποσταλούν μέχρι και Τετάρτη 9/8/2017 και ώρα: 12:00 το μεσημέρι , στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Πλατεία Ηρώων πολυτεχνείου 1 – Ρέθυμνο Τηλ. 28531340056.

Με την επισήμανση:

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Συνεργασία Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με την ΑΜΑΡΙ ΑΕ - ΟΤΑ.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με την ΑΜΑΡΙ ΑΕ - ΟΤΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος για την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24%/OAEΔ, ολοκλήρωσε επιμορφωτικό πρόγραμμα με  τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρίου, στην Τ.Κ. Αποστόλων και το παρακολούθησαν 13 εργαζόμενοι του ΧΥΤΑ Αμαρίου.

Η θεματολογία του προγράμματος εκπαίδευσης περιελάμβανε: Εισαγωγή στην υγεία και ασφάλεια εργασίας, περιγραφή κινδύνων και μέτρα προστασίας σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), πρόληψη από κίνδυνους πυρκαγιάς και μέτρα πυροπροστασίας, μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, αναφορά σε πηγές πληροφόρησης για θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας και μέτρα προστασίας για εργασία σε περιορισμένους χώρους.

Επιπρόσθετα έγινε αναφορά για τις επιπτώσεις από τη χρήση υλικών με αμίαντο, ενημέρωση για τις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προληπτικά μέτρα προστασίας κατά των θορύβων καθώς και για υγιεινή και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.

Για όλα τα παραπάνω θέματα δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε έντυπη μορφή.   

Περισσότερα...

Παραλαβή Πιστοποιητικών από συμμετέχοντες στις εξετάσεις πιστοποίησης υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Στο πλαίσιο βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύμνης, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ολοκλήρωσε πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης πάνω σε θέματα εκμάθησης και χειρισμού νέων προγραμμάτων ΗΥ.

Στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε χειρισμό προγραμμάτων Η/Υ λαμβάνοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση.   

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν συνολικά 30 ημερών και πραγματοποιήθηκε σε εννέα εκπαιδευτικές συναντήσεις (Μάϊο - Ιούνιο 2017), τρίωρης ημερήσιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.