«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Συμμετοχή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. στην αξιολόγηση των πρωτοβουλιών για τα Bravo Awards

To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου-Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει στην αξιολόγηση των πρωτοβουλιών για τα βραβεία BRAVO!

Hπρωτοβουλία αναφέρεται ως το μοναδικό δημόσιο ΚΔΒΜ2 της χώρας μας που που έχει αναπτύξει εθελοντικές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση προσωπικού που εμπλέκεται στον χειρισμό τροφίμων σε συσσίτια απόρων.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Μπορείτε να ψηφίσετε ΕΔΩ!

 

Περισσότερα...

Διατροφή και Ασφάλεια Τροφίμων στα Σχολεία

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στο πλαίσιο καλλιέργειας ορθής καταναλωτικής συνείδησης των μαθητών της σχολικής κοινότητας όλων των βαθμίδων, έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων μέσα από τα οποία παρέχει συμβουλές στους μαθητές-καταναλωτές, αναφορικά με τα επιτρεπόμενα είδη καθώς και την τήρηση κανόνων πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. 

Ειδικότερα οι συμβουλές που έχει αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του www.efet.grκαι στο τμήμα «Καταναλωτές»  (http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/consumers/consumers_info) αναφέρει:

«Το σχολείο πέρα από τον πρωταρχικό παιδαγωγικό και κοινωνικό-πολιτιστικό σκοπό του, πρέπει και μπορεί να αποτελεί και το μέσο για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα διατροφής και ασφάλειας τροφίμων».

Στους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να κατεβάσετε ενημερωτικά φυλλάδια με πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων στα σχολεία και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την επιλογή τροφίμων από το σχολικό κυλικείο:

Περισσότερα...

«Εκπαίδευση για την πρόληψη της Σχολικής Αποτυχίας»

Tο K.E.KA.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρεια Κρήτης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, και tο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (ΕΕLI),  ανακοινώνουν την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για την Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ με σκοπό την εκπαίδευση για την πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας.

Βασικό στόχο του προγράμματος «Εκπαίδευση για την πρόληψη της Σχολικής Αποτυχίας» αποτελεί η επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Δια Βίου Μάθησης με την εισαγωγή νέων μεθόδων προσέγγισης και συμβουλευτικής των μαθητών, αλλά και των γονέων με σκοπό την εμψύχωση τους και την αποτροπή εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης.

Το σχέδιο προτείνει την κινητικότητα 12 σχολικών συμβούλων (πχ. ψυχολόγων, κοινωνιολόγων), εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτών ενηλίκων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μαθητικής συμβουλευτικής προκειμένου να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 5 ημερών, από 10 έως 14 Απριλίου 2017 στη Δανία, πάνω σε θεματικές που θα ενισχύσουν το έργο τους.

Περισσότερα...

«Πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας»

Ολοκληρώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η πρώτη φάση του διακρατικού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, KA1 σχέδιο για την κινητικότητα των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και με συνεργαζόμενους φορείς το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (EELI).

Στόχος του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση στελεχών της ΕΕΚ για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας αξιοποιώντας νέες μεθόδους προσέγγισης των μαθητών που κινδυνεύουν από σχολική αποτυχία που τους οδηγεί στη σχολική διαρροή. Επιπρόσθετα στόχος του σχεδίου ήταν η παρουσίαση προγραμμάτων στήριξης που υλοποιούνται σε σχολεία και οικογένειες της Δανίας με έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού.

 

 

Περισσότερα...

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΑΕΚ 1-25 / ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ" / ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, και το Κέντρο  Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (K.E.KA.Π.Ε.Ρ.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ).

 

 Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

 

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.