«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Προγράμματα Κατάρτισης/Τοπικό σχέδιο δράσης : «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου»

Τα ΤοπΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,  το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Αντικείμενο τους  είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Περισσότερα...

Τηλεκατάρτιση στις βασικές δεξιότητες με επιλογή PowerPoint

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τηλεκατάρτιση στις βασικές δεξιότητες με επιλογή PowerPoint» από την Τρίτη 30/4/2013 έως 31/5/2013 στα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες και αναφέρεται σε 30 ώρες εκπαίδευση με φυσική παρουσία και 70 ώρες τηλεκατάρτιση (ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση).

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Υγιεινή Τροφίμων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σχεδιάζει την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Επισιτιστικών Επαγγελμάτων  σε Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)  στην Υγιεινή Τροφίμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.