Ε.Φ.Ε.Τ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ(*)
(*) Το παρακάτω ενημερωτικό υλικό προέρχεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (www.efet.gr)
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Επίπεδο 1)
 
 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΉ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ