«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Παραλαβή βεβαιώσεων επαρκούς παρακολούθησης προγραμμάτων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης), ως φορέας εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, ανακοινώνει στους Μηχανικούς που παρακολούθησαν τον εκπαιδευτικό κύκλο για το  πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (Κτίρια), ότι μπορούν να προσέρχονται για να παραλάβουν από τα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (εργάσιμες ημέρες, από 09:00 έως 15:00), τη «Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης». Η βεβαίωση θα παραλαμβάνεται με φυσική παρουσία και με αποδεικτικό παραλαβής.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τη N.E. TEE/TΔK μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει πέντε κύκλους προγραμμάτων Ενεργειακών Επιθεωρητών (Κτίρια), τους οποίους έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 110 Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Oκάθε κύκλος ήταν διάρκειας συνολικά 60 ωρών και περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση (36 ώρες) και πρακτική άσκηση (24 ώρες). Ήδη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.buildingcert.gr) το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. έχει ενημερώσει για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υ.ΠΕ.Κ.Α..

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), σχεδιάζει την υλοποίηση προγράμματος στην Υγιεινή Τροφίμων, Επίπεδο 1, Διάρκειας 10 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα “απλός χειριστής τροφίμων”.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται με μέριμνα και υποχρέωση των καταρτιζόμενων καθώς και των επιχειρήσεων. Είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), σχεδιάζει την υλοποίηση προγράμματος στην Υγιεινή Τροφίμων, Επίπεδο 1, Διάρκειας 10 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα “απλός χειριστής τροφίμων”.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται με μέριμνα και υποχρέωση των καταρτιζόμενων καθώς και των επιχειρήσεων. Είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.