«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων για το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), στοπλαίσιο ενημέρωσης των ανέργων και των επιχειρήσεων για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών», που προκήρυξαν ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ [συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α)], οργανώνει τις παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις:

Περισσότερα...

«Τηλεκατάρτιση στις βασικές δεξιότητες με επιλογή PowerPoint»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τηλεκατάρτιση στις βασικές δεξιότητες με επιλογή PowerPoint» από την Τρίτη 30/4/2013 έως 15/5/2013 στα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡΗγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες και αναφέρεται σε 30 ώρες εκπαίδευση με φυσική παρουσία και 70 ώρες τηλεκατάρτιση (ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση).

Περισσότερα...

Δημόσια πρόσκληση συνεργασίας με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει στη δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται  το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερα...

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής δράσης στελεχών Περιφέρειας Κρήτης

Ολοκληρώθηκε χτες η διήμερη εκπαιδευτική δράση στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούσε στην έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών.

Η δράση οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ). Στη διάρκεια της διήμερης εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και οι εφαρμογές στα διάφορα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης, της διακίνησης των ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω της ψηφιακής υπογραφής. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 22 στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες.

Περισσότερα...

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης Ανέργων για το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), στοπλαίσιο ενημέρωσης των ανέργων για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», που προκήρυξε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οργανώνει τις παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις:

 

 

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.