«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης Ανέργων για το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), στοπλαίσιο ενημέρωσης των ανέργων για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», που προκήρυξε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οργανώνει τις παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις:

 

 

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών"

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί άνεργοι νέοι ζήτησαν διευκρινίσεις από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασαν παράπονα σχετικά με την πληροφόρηση που δέχονται από διάφορους φορείς, για το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Για την ενημέρωσή των ενδιαφερόμενων παραθέτουμε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (http://www.eye-ekt.gr / 11 Απριλίου 2013).

Περισσότερα...

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), στοπλαίσιο διερεύνησης των τρόπων αξιοποίησης δράσεων «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» σε τοπικό επίπεδο, οργανώνει συνάντηση φορέων την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 και ώρα 11 π.μ. στο κτίριο (αίθουσα συνεδριάσεων) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», που προκήρυξε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερα...

Έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων

Το  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του 1ου Κύκλου των Προγραμμάτων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, ενημερώνει τους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και σχολών (Πολυτεχνείο, Πολυτεχνικές Σχολές και  ΑΤΕΙ), ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση του 6ου Προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων.

 

 

 

 

 

Περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων Εκπαιδευτών-Εισηγητών για την υλοποίηση προγραμμμάτων κατάρτισης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), στο πλαίσιο συμπλήρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών, καλεί τους ενδιαφερόμενους πιστοποιημένους εκπαιδευτές (ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, ΕΦΕΤ) να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Έντυπη Αίτηση (Παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία)

2.      Βιογραφικό Σημείωμα (παρέχεται ειδική φόρμα)

3.      Βεβαιώσεις (ως αποδεικτικά των όσων αναγράφονται στο βιογραφικό):

3.1      Σπουδών

3.2      Επαγγελματικής Εμπειρίας

                              3.3      Διδακτικής εμπειρίας

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.