«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Συμμετοχή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. στην αξιολόγηση των πρωτοβουλιών για τα Bravo Awards

To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου-Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει στην αξιολόγηση των πρωτοβουλιών για τα βραβεία BRAVO!

Hπρωτοβουλία αναφέρεται ως το μοναδικό δημόσιο ΚΔΒΜ2 της χώρας μας που που έχει αναπτύξει εθελοντικές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση προσωπικού που εμπλέκεται στον χειρισμό τροφίμων σε συσσίτια απόρων.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Μπορείτε να ψηφίσετε ΕΔΩ!

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.