«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Διατροφή και Ασφάλεια Τροφίμων στα Σχολεία

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στο πλαίσιο καλλιέργειας ορθής καταναλωτικής συνείδησης των μαθητών της σχολικής κοινότητας όλων των βαθμίδων, έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων μέσα από τα οποία παρέχει συμβουλές στους μαθητές-καταναλωτές, αναφορικά με τα επιτρεπόμενα είδη καθώς και την τήρηση κανόνων πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. 

Ειδικότερα οι συμβουλές που έχει αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του www.efet.grκαι στο τμήμα «Καταναλωτές»  (http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/consumers/consumers_info) αναφέρει:

«Το σχολείο πέρα από τον πρωταρχικό παιδαγωγικό και κοινωνικό-πολιτιστικό σκοπό του, πρέπει και μπορεί να αποτελεί και το μέσο για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα διατροφής και ασφάλειας τροφίμων».

Στους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να κατεβάσετε ενημερωτικά φυλλάδια με πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων στα σχολεία και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την επιλογή τροφίμων από το σχολικό κυλικείο:

Το πλούσιο αυτό ενημερωτικό-εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για τους μαθητές,  τους γονείς  και για τους εκπαιδευτικούς,  οι οποίοι έχουν κυρίαρχο ρόλο στην ενημέρωση πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (ΚΕΚΑΠΕΡ), θέλοντας να συμβάλλει στη διάχυση αυτής της πολύ σημαντική ενημέρωσης, ως συνεργαζόμενος εκπαιδευτικός φορέας του ΕΦΕΤ, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για εθελοντικούς φορείς και επαγγελματίες  από το 2012, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να επισκεφτούν είτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ είτε την ιστοσελίδα του www.kekaper.gr, προκειμένου να αντλήσουν το χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ103-105, κ. Πίτερης Χαράλαμπος, 2ος όροφος, τηλέφωνα, 2831040052-50.

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.