«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

«Πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας»

Ολοκληρώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η πρώτη φάση του διακρατικού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, KA1 σχέδιο για την κινητικότητα των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και με συνεργαζόμενους φορείς το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (EELI).

Στόχος του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση στελεχών της ΕΕΚ για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας αξιοποιώντας νέες μεθόδους προσέγγισης των μαθητών που κινδυνεύουν από σχολική αποτυχία που τους οδηγεί στη σχολική διαρροή. Επιπρόσθετα στόχος του σχεδίου ήταν η παρουσίαση προγραμμάτων στήριξης που υλοποιούνται σε σχολεία και οικογένειες της Δανίας με έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού.

 

 

Το πρόγραμμα κινητικότητας απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και ειδικότητες που εργάζονται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και σε φορείς της Δια Βίου Εκπαίδευσης της ΕΕΚ και περιελάμβανε επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 36 διδακτικών ωρών με σκοπό την υποστήριξη συμβούλων/εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να αναβαθμίσουν τις μεθόδους εργασίας τους και να αποκτήσουν υποστηρικτικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν ως εργαλεία στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής.

 

Φορέας υποδοχής του σχεδίου ήταν το «International Skole», οργανισμός κατάρτισης εκπαιδευτών με στόχο την εξειδίκευση στελεχών εκπαίδευσης και τη διαχείριση προγραμμάτων διεθνοποίησης, καινοτομίας και αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής με έδρα το Aarhus της Δανίας. Το «International Skole» εξειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων των οποίων η εφαρμογή βελτιώνει τη σχολική απόδοση, προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη μειώνει τη σχολική διαρροή.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας, αξιοποιώντας βασικές αρχές της εφαρμοσμένης θετικής 

ψυχολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναλύθηκαν και συζητήθηκαν κοινωνικοί κανόνες (socialnorms), η εσωτερικοποίηση τους καθώς και ο τρόπος που ενσωματώνονται  στη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρόλο της εκπαίδευσης, της προσωπικότητας, της οικογένειας και της κοινότητας στην οποία διαβιεί ο εκπαιδευόμενος καθώς και στους παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση απομάκρυνσης από το σχολείο. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν οι πρώτες ενδείξεις και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, τα εργαλεία αναγνώρισης, η διαδικασία χαρτογράφησης, οι μέθοδοι και η διαδικασία προσέγγισης των ατόμων που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη, και κυρίως τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης μέσα από συνεντεύξεις των ίδιων των εκπαιδευόμενων. Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε μελέτες περίπτωσης (casestudies) και παίξιμο ρόλων (roleplaying) δραστηριότητες, καθώς και σε εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε σχολείο (Osterbyskolen) της περιοχής Vejen. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης τους στο σχολείο Osterbyskolen, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος πρόληψης της σχολικής αποτυχία σε μαθητές που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα κινδύνου, και κυρίως να συζητήσουν με το Δ/ντή του πολυδύναμου Σχολείου κ. Allan Lauenblad και την υπεύθυνη-σύμβουλο του προγράμματος για τις δυνατότητες και κυρίως για τα αποτελέσματα του προγράμματος. Το Osterbyskolenείναι ένα από τα πολυδύναμα σχολεία της Δανίας το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα πρόληψης της σχολικής αποτυχίας από το 2013 με επιτυχία 90%. Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τα ίδια τα παιδιά και να μοιραστούν μαζί με τους, τους λόγους που τους οδήγησαν να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα πρόληψης για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας.

Στην πρώτη φάση της διακρατικής επιμόρφωσης συμμετείχαν οχτώ (8) εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων του Ν. Ρεθύμνου και είχε διάρκεια πέντε (5) ημέρες, από τις 27 έως τις 31 Αυγούστου. Στους συμμετέχοντες δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ενώ στο τέλος δόθηκαν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα φιλοξενίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά μέσο όρο το ποσοστό ανεργίας των ατόμων που έχει εγκαταλείψει το σχολείο, στα χώρες κράτη μέλη της ΕΕ, ανέρχεται στο 40,1% σε σύγκριση με το 23,1% Μ.Ο της ανεργίας των νέων. Οι χώρες τις οποίες η Ε.Ε αναγνωρίζει ότι έχουν αποτελεσματική αντιμετώπιση στον τομέα της πρόληψης της σχολικής αποτυχίας είναι η Δανία, η Νορβηγία η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.