«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για γραφική ύλη στo πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25/2015

Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θα προμηθευτεί για τις ανάγκες των καταρτιζομένων των προγραμμάτων τα παρακάτω είδη βιβλιοπωλείου:

 1. Ντοσιέ με λάστιχο ποσότητα διακόσια (200).
 2. Στυλό μπλε, ποσότητα διακόσια (200) (αναφορά σε προτεινόμενη μάρκα)
 3. Χαρτί φωτοτυπικού 80 γρ. (δέκα κούτες)
 4. Κλασερ Α4  8-32, αριθμός είκοσι (20), χρώματος πορτοκαλί / Orange.  
 5. Διαχωριστικά κλασέρ χρωματιστά  20 τεμ., αριθμημένα από 1-20.
 6. Memo tip διαστάσεων 75x75 και 50x50. Ποσότητα από δέκα (10)
 7. Μαρκαδόρους για πίνακα και σβηστήρια από δέκα (10)
 8. Κόλλα Stick 36 γραμ. Ποσότητα δέκα (10)
 9. Κόλλα ρευστή σωληνάριο (5)
 10. Ζελατίνες (Pelikan). Δύο (2) κουτιά
 11. Συνδετήρες Νο 4 και Νο 5 από πέντε (5) κουτιά.
 12. Συνδετήρες συρραπτικού Νο 24/6 δέκα (10) κουτιά 
 13. Μολύβια ένα (1) κουτί
 14. Γομολάστιχες μολυβιού (1) κουτί

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή μικρογευμάτων στα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25/2015

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου θα υλοποιήσει επτά (7) προγράμματα κατάρτισης, 32 ωρών το καθένα, οι οποίες κατανέμονται σε οκτώ (8) ημέρες εκπαίδευσης ανά πρόγραμμα, στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1-25/2015.

Περισσότερα...

Αποτελέσματα τριμελούς επιτροπής επιλογής εκπαιδευτών-Εισηγητών για τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25/ΛΑΕΚ 2015

Στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης, Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 στο  Ρέθυμνο, συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, την 28η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00,  που ορίστηκε με την αριθ.: Γ/OIK/3340/17-12-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης.

Η επιτροπή αξιολόγησε τα υποβληθέντα στοιχεία και με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθ. Γ/ΟΙΚ./3201/7-12-2015 Απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη  Ρεθύμνης (Μεθοδολογία Επιλογής Εκπαιδευτών ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης για ΛΑΕΚ 2015), συντάσσει τον παρακάτω πίνακα υποψηφίων επιμορφωτών ανά αντικείμενο κατάρτισης και κατά φθίνουσα σειρά.Η τριμελής επιτροπή επιλογής εκπαιδευτών-Εισηγητών (Απόφ. 3340/17-12-2015) για τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25, συνεδρίασε στις 28/12/2015 για τα επτά (7) προγράμματα που εγκρίθηκαν και αφορούν:

1. BARISTA(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ)-BARTENDER,

2. ΓΑΛΛΙΚΩΝ,

3. ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ,

5. Η/Υ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΒΟΛΉ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΜEΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA,

6. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ-ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ,

7. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-HACCP.

Σύμφωνα με τα πρακτικά και την έγκριση τους (Απόφ. 3473/31-12-2015). Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.kekaper.gr)  φέρει την γραπτή έγκριση των συμμετεχόντων (αίτηση τους).

Ειδικότερα:     

Στο πρόγραμμα: BARISTA(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ)-BARTENDERκατατέθηκαν μία (1) αίτηση η οποία έγινε αποδεκτή.

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

BARISTA(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ)-BARTENDER

1

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

6

 

 

Στο πρόγραμμα των Γαλλικών κατατέθηκαν μια (1) αίτηση η οποία έγινε αποδεκτή.

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

1

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

25,24

 

 

Στο πρόγραμμα των «ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» κατατέθηκαν τέσσερεις (4) αιτήσεις οι οποίες έγιναν αποδεκτές.

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

Δαράκης Μιχαήλ

22,05

2

Αντωνογιαννάκης Ιωάννης

20,58

3

Βασιλακάκης Κων/νος

12,32

4

Λαγουδάκης Ιωάννης

10,60

 

Στο πρόγραμμα της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ» κατατέθηκαν τέσσερεις (4) αιτήσεις οποίες έγιναν αποδεκτές.

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

1.

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

34,57

2.

ΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

22,05

3.

ΠΙΤΣΟΥΛΗ ΕΣΘΗΡ

22,00

4.

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

12,32

 

 

Στο πρόγραμμα των «Η/Υ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΒΟΛΉ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΜEΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA» κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές.

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η/Υ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΒΟΛΉ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΜEΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA

1

Πλατινάκης Κωνσταντίνος

34,57

2

Αντωνογιαννάκης Ιωάννης

20,58

 

 

Στο πρόγραμμα των «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ-ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ» κατατέθηκαν τρεις (3) αιτήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές.

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ-ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

1

Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος

46,62

2

Λαγουδάκης Ιωάννης

10,60

3

Χατζηδημητρίου Πρόδρομος

7,78

 

 

Στο πρόγραμμα των «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-HACCP» κατατέθηκαν τρεις (3) αιτήσεις οι οποίες έγιναν αποδεκτές.

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-HACCP

1

Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος

46,62

2

Αλεξανδράκης Γεώργιος

17,20

3

Φραγκελάκη Αλεξάνδρα

11,59

 

Επί των παραπάνω πρακτικών οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο Γραφείο Γραμματείας της Δ/νσης Ανάπτυξης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος) έως την Τετάρτη 6/1/2015 και ώρα: 13:00.

 

Πληροφορίες: Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος, Δ/ντης Κατάρτισης ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 2831040052 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Παράταση για «Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25»

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα στο πλαίσιο ΛΑΕΚ 1-25/ΟΑΕΔ. 

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αναφέρονται σε:

 1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 2. Επικοινωνία, συμπεριφορά, διαχείριση παραπόνων στο τουριστικό περιβάλλον, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 3. Η/Υ Διαδικτυακό Marketing, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 4. Παραδοσιακή κουζίνα – Μαγειρική, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 5. Γαλλικά, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 6. BARISTA(Τεχνικές και Μέθοδοι παρασκευής Καφέ), 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 7. Οροφοκομία, - Υγιεινή και Ασφάλεια χώρου εργασίας, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-25 για μικρές επιχειρήσεις

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα στο πλαίσιο ΛΑΕΚ 1-25/ΟΑΕΔ. 

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αναφέρονται σε:

 1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 2. Επικοινωνία, συμπεριφορά, διαχείριση παραπόνων στο τουριστικό περιβάλλον, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 3. Η/Υ Διαδικτυακό Marketing, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 4. Παραδοσιακή κουζίνα – Μαγειρική, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 5. Γαλλικά, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 6. BARISTA(Τεχνικές και Μέθοδοι παρασκευής Καφέ), 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 7. Οροφοκομία, - Υγιεινή και Ασφάλεια χώρου εργασίας, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.