«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ NEA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τα παρακάτω:

 Α. Ένα ψυγείο διαστάσεων 0,85 Χ 0,55 με αυτόματη απόψυξη

Β. Πτυσόμενη σκάλα αλουμινίου 4 σκαλοπατιών.

Γ. Κάθισμα εργασίας για υπολογιστή.

Δ. Έξη (6) επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για το εργαστήριο πληροφορικής

     με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:    

Περισσότερα...

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,24%

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017. 

Τα προγράμματα έχουν τίτλο:

1.        Βασικές Δεξιότητες ΗΥ (Word, Excel, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Ηλεκτρονική Αλληλογραφία)

2.       Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας – Θέματα τραυματισμών - ατυχημάτων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή κωδικού ΛΑΕΚ για τις συγκεκριμένες ενότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος, 09:00-14:00).

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τα παρακάτω:

Α. Ένα φωτοτυπικό μηχάνημα με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Ταχύτητα μηχ/τος
 2. Κασέτες Α4/Α3
 3. Σύνδεση σε δίκτυο και διαχείρηση από Η/Υ.
 4. Δυνατότητα εκτύπωσης σε βαρύ χαρτί τύπου πάπυρος (180 γρ.)
 5. Εχρωμη σάρωση τουλάχιστον 30 σελίδων συνεχόμενα από  βαρύ χαρτί τύπου πάπυρος (180 γρ.) και  αποθηκευση σε pdf.
 6. Τροφοδότης με δυνατότητα σάρωσης/εκτύπωσης μπρος-πίσω ή μια σελίδα σε 2.
 7. Βάση μηχ/τος τουλάχιστον 50 εκ. ύψος
 8. Κάθε πόσα αντίγραφα θέλει σερβις
 9. Τι αλλάζει στο κάθε σέρβις και κόστος
 10. Διαχωρισμό στην εκτύπωση σε πακέτα
 11. Διάρκεια ζωής μηχ/τος
 12. Αριθμος σελίδων ανά μήνα (όριο)

Περισσότερα...

Ένταξη εκπαιδευτών ΕΦΕΤ, στον κατάλογο εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ έτους 2017.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης– Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης) προτίθεται να υλοποιήσει αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων του ΕΦΕΤ.

Ο αριθμός των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν εξαρτάται από τον αριθμό των ενδιαφερόμενων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΕΦΕΤ, όπως ορίζονται στην αρίθμ. απόφασης 14708 του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1616/17-08-2007),  καλεί εκπαιδευτές που έχουν ήδη ενταχθεί στα Μητρώα εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ  (Αρίθμ. Απόφαση 14707/07)  να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην Αρίθμ. Απόφαση 946/22-3-2017 «Μεθοδολογία Επιλογής Εκπαιδευτών Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης για προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των ελεγκτικών αρχών και φορέων του Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων για το έτος 2017» και στο σχετικό παράρτημα.

ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2017

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017. 

Τα προγράμματα έχουν τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή κωδικού ΛΑΕΚ για τις συγκεκριμένες ενότητες.

Επιπρόσθετα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως, να έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ με τον κωδικό 3182 «Επιθεωρητές ασφαλείας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου» και να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε χώρους επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος, 09:00-14:00).

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.