«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-25/2014

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου θα υλοποιήσει 11(έντεκα) προγράμματα κατάρτισης, 40 (σαράντα) ωρών το καθένα, στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1-25/ 2014.

Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θα προμηθευτεί για τις ανάγκες υλοποίησης  των προγραμμάτων τα παρακάτω είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού :

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-25/2014

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου θα υλοποιήσει 11(έντεκα) προγράμματα κατάρτισης, 40 (σαράντα) ωρών το καθένα, στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1-25/ 2014.

Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θα προμηθευτεί για τις ανάγκες των καρτιζομένων των προγραμμάτων τα παρακάτω είδη βιβλιοπωλείου:

1.Ντοσιέ με λάστιχο

2.Στυλό μπλε

3.Χαρτί φωτοτυπικού 80 γρ.

4.Κλασερ Α4  8-32

5.Διαχωριστικά κλασερ χρωματιστά  20 τεμ. ανα πακέτο

6. Memotipδιαφόρων διαστάσεων

7.Μαρκαδόρους για πίνακα και σβηστήρια

Περισσότερα...

Αποτελέσματα τριμελούς επιτροπής επιλογής εκπαιδευτών-Εισηγητών για τα προγράμματα Η/Υ, του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25

Η τριμελής επιτροπή επιλογής εκπαιδευτών-Εισηγητών για τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25, συνεδρίασε στις 6/11/2014 για τα προγράμματα που αφορούν: «Η/Υ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» και «Η/Υ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ».

Σύμφωνα με τα πρακτικά και την έγκριση τους (Απόφ. 4151/11-11-2014). Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.kekaper.grδεν φέρει την γραπτή έγκριση των συμμετεχόντων (αίτηση τους).  Γι’ αυτό το λόγο έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του φορέα μας (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, 2ος όροφος).

 

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό κεντρικής δομής και παραρτήματος Μυσσιρίων στo πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου θα υλοποιήσει 11(έντεκα) προγράμματα κατάρτισης, 40 (σαράντα) ωρών το καθένα, στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1-25/2014.

Χώρος υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η κεντρική δομή  στην οδό Ηγ.Γαβριήλ 103-104 και το παράρτημα Μυσσιρίων (Δασαρχείο).

Για τον καθαρισμό των παραπάνω εκπαιδευτικών χώρων καλούμε τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στο σχετικό κλάδο να καταθέσουν προσφορές μέχρι την Παρασκευή 14/11/2014  και ώρα 10:00, στo γραφείo Γραμματείας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, β΄ όροφος. Πληροφορίες κ. Νικολουδάκης Γεώργιος 2831040050.

Περισσότερα...

Αποτελέσματα τριμελούς επιτροπής επιλογής εκπαιδευτών-Εισηγητών για τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25

Η τριμελής επιτροπή επιλογής εκπαιδευτών-Εισηγητών για τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25, συνεδρίασε στις 6/11/2014 για τα προγράμματα που αφορούν: Γερμανικά, Ρώσικα (αρχάριους και προχωρημένους), Γαλλικά και Ιταλικά.

Σύμφωνα με τα πρακτικά και την έγκριση τους (Απόφ. 4119/6-11-2014). Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.kekepaer.gr)  φέρει την γραπτή έγκριση των συμμετεχόντων (αίτηση τους). 

 

 

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.