“Ορεινές περιοχές και δυνατότητες αξιοποίησής τους: Η επιστήμη συγκαλεί, οι απομακρυσμένες περιοχές δεν είναι πλέον περιθωριακές”

Ευρετήριο Άρθρου

Η εκδήλωση φιλοξένησε ένα ευρύ φάσμα παρουσιάσεων που αφορούσαν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, τη συμβολή των ορεινών αλυσίδων αξίας MOVING και το ελπιδοφόρο μέλλον των ορεινών περιοχών, αντλώντας ιδέες από όλη την Ευρώπη. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν αλυσίδες αξίας, από την παραγωγή ορεινών σταφυλιών και τα αρνιά Sjenica και Weiz μέχρι το τσεχικό μοσχαρίσιο κρέας, τις ποικιλίες τυριών από τη Serra da Estella και το Alto Molise, καθώς και την καλλιέργεια ντομάτας στην Τουρκία, τον τουρισμό στα Νότια Καρπάθια Όρη της Ρουμανίας και τη Βόρεια Μακεδονία και τον κόσμο του μαλτ ουίσκι Speyside από τα Highlands της Σκωτίας και την αλυσίδας αξίας του χαρουπάλευρου.  

Ο François Casabianca και η Isabella Maglietti-Smith, εκπροσωπώντας το Φόρουμ Προέλευση, Ποικιλομορφία και Περιοχές, διερεύνησαν τις Στρατηγικές Επιλογές που προέκυψαν από την ανάλυση πρόβλεψης MOVING. Ειδικότερα ανάφεραν "Είναι αδύνατο να σχεδιάσουμε μια ενιαία πολιτική για όλες τις ορεινές περιοχές της Ευρώπης. Αντ' αυτού, η πολιτική θα πρέπει να παρέχει ένα πλαίσιο που να επιτρέπει στους τοπικούς φορείς να εφαρμόσουν αυτές τις Στρατηγικές Επιλογές". Πρότειναν επίσης οι Στρατηγικές Επιλογές να είναι συμβατές με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την Πολιτική Συνοχής.

Ο διευθυντής της Euromontana Guillaume Corradino κατέθεσε την άποψή του για το ρόλο των ορεινών περιοχών στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Ανέδειξε τα έτη 2024-2025 ως κομβικά, τονίζοντας την ανάγκη οι ορεινές περιοχές να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής στην ΚΑΠ και την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027, καθώς και στο μακροπρόθεσμο όραμα της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές. Επιπρόσθετα ο Serafin Pazos-Vidal από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Καινοτομία στην Τοπική Ανάπτυξη, περιέγραψε τις πιθανές κατευθύνσεις πολιτικής της ΕΕ για τις ορεινές περιοχές. Παρείχε την οπτική για έναν οδικό χάρτη που προβλέπει τη μελλοντική δέσμευση και την εξέλιξη της πολιτικής, προτείνοντας "ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο που περιλαμβάνει συμφωνίες συνεργασίας, τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, το Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ για το Κλίμα και ειδική εδαφική στόχευση που περιλαμβάνει τις ορεινές περιοχές".

Οι συναντήσεις  έθεσαν επίσης τις βάσεις για τις μελλοντικές στρατηγικές με το να αναδείξει την πρόοδο στην Ανάλυση Πολιτικής και τον Οδικό Χάρτη του MOVING. Ο Mark Redman, επικεφαλής του Οδικού Χάρτη Πολιτικής MOVING, τόνισε τον συνεργατικό χαρακτήρα αυτής της προσπάθειας, λέγοντας: "πρόκειται για μια διαδικασία συνδημιουργίας, δομώντας πάνω στα αποτελέσματα του έργου και προκαλώντας τη δική σας θετική συνδρομή. Κάθε τολμηρή ιδέα είναι ευπρόσδεκτη καθώς ερχόμαστε όλοι μαζί για να διαμορφώσουμε τον οδικό χάρτη της πολιτικής μας". Στόχος είναι να εξειδικευτούν αυτές οι συστάσεις ώστε να απελευθερωθεί πλήρως η δύναμη των ορεινών αλυσίδων αξίας. Ο Redman εξέφρασε ισχυρή δέσμευση για τη δημιουργία "φρέσκων και νέων συστάσεων" που ευθυγραμμίζονται με το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές, με στόχο να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα δυναμική.

Στις 21 Μαρτίου και στο πλαίσιο επισκέψεων που διοργανώθηκαν από τους τοπικούς εταίρους υποδοχής, το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα και την ADEGUA, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν μονάδες προώθησης και μεταποίησης ως μέρη της αλυσίδας αξίας που αφορούσαν για την παραγωγή βιολογικού ορεινού ελαιολάδου και για τις αλυσίδες αξίας του ιβηρικού χαμόν που αναλύονται στο πλαίσιο του έργου MOVING.

Τόσο το επιστημονικό συνέδριο MOVING αναδείχθηκε σε φάρο συνεργασίας, προωθώντας τη δέσμευση της επιστημονικής κοινότητας και των τοπικών φορέων για την ενίσχυση της ζωτικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των ορεινών περιοχών της Ευρώπης.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής του έργου: κ. Δαράκης Μιχαήλ Δ/ντής Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης και ο Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος αν. Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης.

 

 

 

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.moving-h2020.eu/

https://www.facebook.com/MOVINGH2020

https://twitter.com/MOVINGH2020

https://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020/

https://www.instagram.com/moving_h2020/

https://www.youtube.com/watch?v=iHozHdFdQlc