«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Voucher - Τουρισμός - Επιλαχόντες (νέοι) 31-01-2014

 

 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης.

(Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - Περιφέρειας  Κρήτης)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει στην δράση του ΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ [συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α)], που έχουν αναλάβει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών». Σήμερα 31 Ιανουαρίου 2014, αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα sete-voucher.gr, 10.000 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από τη λίστα των επιλαχόντων του προγράμματος. στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν αναρτηθεί στη λίστα των επιλαχόντων (και δικαιούνται την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας) ότι, θα πρέπει να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η οργάνωση των τμημάτων, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ανέργους που έχουν επιλεγεί, να επικοινωνήσουν με το φορέα μας: ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (πάροχος κατάρτισης) Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος), τηλέφωνα: 28310 40050-54.

Η έγκαιρη ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης εκ μέρους των ωφελούμενων οδηγεί  στην  έναρξη της πρακτικής άσκησης ταυτόχρονα με την  έναρξη της τουριστικής περιόδου αυξάνοντας την πιθανότητα πρόσληψης των ωφελούμενων από τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

Οι ωφελούμενοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει μέχρι 30 Απριλίου 2014 (30/04/2014) να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.