ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ CATERING

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) θα υλοποιήσει πέντε (5) προγράμματα κατάρτισης, 40 ωρών το καθένα και 15 καταρτιζόμενους, οι οποίες κατανέμονται σε δέκα (10) ημέρες εκπαίδευσης ανά πρόγραμμα, στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1-49/2019 (υλοποίηση εντός 2021).

Χώρος υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η κεντρική δομή  στην οδό Ηγ.Γαβριήλ 103-105 (2ος Όροφος).

Στους καταρτιζόμενους θα παρέχονται ατομικά, συσκευασμένα μικρογεύματα που θα περιλαμβάνουν:

  • Καφές φίλτρου (θερμός διανεμητής ροφημάτων)
  • Πορτοκαλάδα ή κοκτέιλ φρούτων χωρίς ζάχαρη σε ατομική συσκευασία
  • Εμφιαλωμένο νερό σε ατομική συσκευασία
  • Βουτήματα διάφορα σε ατομική συσκευασία
  • Μπαγκέτες ή σαντουιτσάκια μίνι (τυρί, γαλοπούλα, ντομάτα, μαρούλι, sauce) σε ατομική συσκευασία
  • Συνοδευτικά ατομικές συσκευασίες (γαλατάκια, ζάχαρη, κουταλάκια, ποτήρια νερού/χυμού, καφέ, αναδευτήρες, χαρτοπετσέτες)

Οι ποσότητες θα πρέπει καθημερινά να είναι αντίστοιχες του αριθμού των συμμετεχόντων του προγράμματος.

Προσφορές από τους ενδιαφερόμενους κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, προς «Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-49/2019», με αναγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα, μέχρι τις 10/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία Γραμματείας του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103 (2ος Όροφος).

Πληροφορίες κ. Τσεκούρα Δήμητρα 2831040050.

Η τιμή θα αναφέρεται ανά άτομο και ημέρα συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν τα παραπάνω είδη.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί, ο συμμετέχων με τη πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των παραπάνω προγραμμάτων.