«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2017

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017. 

Τα προγράμματα έχουν τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή κωδικού ΛΑΕΚ για τις συγκεκριμένες ενότητες.

Επιπρόσθετα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως, να έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ με τον κωδικό 3182 «Επιθεωρητές ασφαλείας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου» και να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε χώρους επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος, 09:00-14:00).

Η αίτηση δύναται να παραληφθεί σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στη Δ/νση Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 2Ος όροφος ή ηλεκτρονικά (www.kekaper.gr).

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των προγραμμάτων η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων Πέμπτη 27/04/2017 και ώρα 14:00μμ.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν αποστείλει δικαιολογητικά στο Μητρώο του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, θα υποβάλλουν νέα επικαιροποιημένη αίτηση ενώ τα υποβαλλόμενα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν από το μητρώο του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Χαράλαμπος Πίτερης, τηλ. 2831040052, κος Γεώργιος Νικολουδάκης, τηλ. 2831040050.

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.