Συνάντηση φορέων ορεινών περιοχών στην Ουγγαρία για να συνδιαμορφώσουν Μονοπάτια για Βιώσιμες Αλυσίδες Αξίας

Στο Inarcs της Ουγγαρίας από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου, περίπου 100 εκπρόσωποι 22 ορεινών περιοχών από 16 χώρες συγκεντρώθηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στο θεματικό εργαστήριο με τίτλο "Ξεκλειδώνοντας τη δύναμη των ορεινών αλυσίδων αξίας", που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου MOVING  (Αξιοποίηση των ορεινών Όγκων διαμέσου της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης).

Οι κύριοι στόχοι αυτού του τριήμερου εντατικού εργαστηρίου ήταν η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών και η διευκόλυνση ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων από διαφορετικές ορεινές περιοχές.

Η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Cordoba κα Mar Delgado, συντονίστρια του Έργου, έδωσε τον τόνο υπογραμμίζοντας το αναξιοποίητο δυναμικό των ορεινών περιοχών ενώ επεσήμανε: "Ας κάνουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να καταλάβουν ότι τα βουνά δεν είναι περιοχές με περιορισμούς, αλλά εδάφη που ξεχειλίζουν από ευκαιρίες - από την πλούσια ποικιλομορφία και τους υψηλής ποιότητας πόρους τους μέχρι τον καθοριστικό τους ρόλο στην παροχή νερού και ενέργειας. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι ότι τα βουνά φιλοξενούν μια κοινότητα κινητοποιημένων φορέων που αγωνίζονται για το μέλλον των βουνών".

Οι συμμετέχοντες ενεπλάκησαν ενεργά σε συζητήσεις που επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και στη συνεργατική ανάπτυξη κοινών λύσεων σε πέντε καίρια θέματα: Κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές, Προϊόντα Αξίας και Ποιότητας, Καινοτομία και υποδομές, Φύση και υπηρεσίες οικοσυστημάτων, Διακυβέρνηση, εδαφικότητα και συνεργασία.

Τα αποτελέσματα των θεματικών συζητήσεων θα συμβάλουν στη σύνταξη μιας συγκριτικής έκθεσης μεταξύ των περιπτώσεων των ορεινών αλυσίδων αξίας καθώς και τα αποτελέσματα των περιφερειακών ασκήσεων πρόβλεψης θα συζητηθούν σε ένα πανευρωπαϊκό εργαστήριο πρόβλεψης στις 11 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

Το εργαστήριο "Ξεκλειδώνοντας τη δύναμη των ορεινών αλυσίδων αξίας" αποτέλεσε μια δυναμική πλατφόρμα για την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανταλλαγή γνώσεων, τη δικτύωση και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ενδιαφερόμενων. Οι άνθρωποι αυτοί μοιράζονται τη δέσμευση να διατηρήσουν τη ζωτικότητα και την ευημερία και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στις 8 Νοεμβρίου, διοργανώθηκαν επιτόπιες εκδρομές οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά αξιόλογες ουγγρικές κοινωνικο-οικολογικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικο-οικολογικών προσπαθειών του Kóspallag, των κοινωνικο-οικολογικών πρωτοβουλιών Terény στη Βόρεια Ουγγαρία και των έργων αγροτικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία της Ομάδας Τοπικής Δράσης Felső-Homokhátság.

Από τις 9 έως τις 10 Νοεμβρίου επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή του έργου MOVING με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου, η οποία επικεντρώθηκε στα τελευταία βήματα του έργου πριν από τη λήξη του, που έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο του 2024. Στο ξεκίνημα των διήμερων εργασιών, η συντονίστρια του Έργου MOVING Mar Delgado, παρουσίασε την πορεία του έργου και ευχαρίστησε τους εταίρους για την μέχρι τώρα πολύτιμη συμβολή τους στα παραδοτέα του έργου και την έγκαιρη παράδοση τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της συντονιστικής επιτροπής  δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση πολιτικών των ορεινών περιοχών αλλά και στη μεθοδολογία προσέγγισης τους αξιοποιώντας εργαλεία σχεδιασμού τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων προς την ΕΕ.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Πίτερης Χαράλαμπος, Αν. προϊστάμενος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Π.Ε. Ρεθύμνης ενώ η κα Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα,  συμμετείχε στις συζητήσεις της ενότητας Καινοτομία και Υποδομές.

Το πρόγραμμα MOVING υλοποιείται από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης / Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης που είναι και ο εταίρος του σχεδίου.

Το έργο MOVING χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος HΟRΙΖΟΝ 2020 και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στη συνδιαμόρφωση πλαισίων πολιτικής για τη δημιουργία νέων ή αναβαθμισμένων αλυσίδων αξίας, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών της Ευρώπης.

Όλα τα μέχρι στιγμής παραδοτέα του έργου MOVING δημοσιεύονται στη βιβλιοθήκη (LIBRARY) του επίσημου ιστότοπου του MOVING.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.moving-h2020.eu/

https://www.facebook.com/MOVINGH2020

https://twitter.com/MOVINGH2020

https://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020/