Τελευταία συνάντηση με την «ομάδα προοπτικής» για την Κρήτη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «MOVING» του προγράμματος «HORIZON 2020»

Την Παρασκευή 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου Ρεθύμνου, η 3η και τελευταία συνάντηση για το εργαστήριο αξιολόγησης μελλοντικών σεναρίων για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου  MOVING  (Αξιοποίηση ορεινών περιοχών δια μέσου της διασυνδεσιμότητας και της Πράσινης Ανάπτυξης 2020-2024) του προγράμματος HORIZON 2020, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχουν ως εταίροι.

Με την τελευταία συνάντηση ολοκληρώθηκε η προσπάθεια τεσσάρων μηνών της «ομάδας προοπτικής» έχοντας ως στόχο να αναπτύξει από κοινού σενάρια και πολιτικές σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των περιοχών της ορεινής και ημιορεινής Κρήτης με χρονικό ορίζοντα το 2050.

Τα μέλη της «ομάδας προοπτικής» προερχόμενα από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και τον παραγωγικό τομέα της Κρήτης, συμμετείχαν τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά κατά τις συναντήσεις και η συνδρομή τους σ’ όλο το διάστημα των τεσσάρων μηνών ήταν σημαντική σε μια προσπάθεια συλλογικής εργασίας, που αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για να ενωθούν οι φωνές της κοινωνίας των πολιτών και της επιστημονικής κοινότητας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα με στρατηγικές ανθεκτικότητας για την περιοχή της Κρήτης.

Στην τελευταία συνάντηση συμμετείχαν οι εξής:

Η κ. Χουδετσανάκη Ειρήνη, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, η κ. Βυδάκη Ευθυμία, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο κ. Κουριδάκης Αντώνιος, Δασολόγος στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνου, ο κ. Βασίλειος Δαφέρμος – Αγγελάκης, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών νομού Ηρακλείου, ο κ. Μανούσακας Ηλίας, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της επιχείρησης Creta Carob, ο κ. Καράτζης Κώστας, παραγωγός και μεταποιητής χαρουπιού, ο κ. Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Κ. Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-Gov, ο κ. Γαβαλάς Γεώργιος, γεωπόνος που συνεργάζεται με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ο κ. Αλυσσανδράκης Λευτέρης, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η κ. Ευγενία Πετροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικός Μετασχηματισμός στο Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο».

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε το πιο πιθανό και ρεαλιστικό σενάριο για το 2050, το οποίο επιλέχθηκε ανάμεσα σε τέσσερα (4) μελλοντικά σενάρια, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες που διαμορφώθηκαν μετά από ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους και τη μελέτη των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του έργου. Συζητήθηκε επίσης το επιθυμητό σενάριο για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης για το 2050 και εντοπίστηκαν οι αδυναμίες και τα προβλήματα από τις υφιστάμενες πολιτικές και κυρίως όσων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των αλυσίδων αξίας στις περιοχές αυτές. Κατόπιν συζητήθηκαν και προτάθηκαν στρατηγικές για τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, εθνικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενδυνάμωση των αλυσίδων αξίας που αφορούν στις ορεινές περιοχές με σκοπό την ανάσχεση της φθίνουσας πορείας των κοινοτήτων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Κρήτης.

Όλα τα μέχρι στιγμής παραδοτέα του έργου MOVING δημοσιεύονται στη βιβλιοθήκη (LIBRARY) του επίσημου ιστότοπου του MOVING.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.moving-h2020.eu/

https://www.facebook.com/MOVINGH2020

https://twitter.com/MOVINGH2020

https://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020/

https://www.instagram.com/moving_h2020/

https://www.youtube.com/watch?v=iHozHdFdQlc

https://www.researchgate.net/project/MOVING-MOUNTAIN-VALORIZATION-THROUGH-INTERCONNECTEDNESS-AND-GREEN-GROWTH

https://www.facebook.com/MOVING.Crete