ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ "MOVING" / VIDEO ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο διάχυσης του ευρωπαϊκού έργου MOVINGστο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας) συμμετέχουν ως εταίροι δημιουργήθηκε videoπροώθησης σε έξι γλώσσες: 

Ελληνικά: https://www.youtube.com/watch?v=iHozHdFdQlc&t=5s

Αγγλικά: https://www.youtube.com/watch?v=xNxx5RnIVKU
Ισπανικά: https://www.youtube.com/watch?v=HazY6ypVvG8&t=1s
Πορτογαλικά: https://www.youtube.com/watch?v=NIeSH2jWj3o
Ιταλικά: https://www.youtube.com/watch?v=oiiqVUMnLU4&t=7s
Τούρκικα: https://www.youtube.com/watch?v=2Wp6jaf1J78

Το σχέδιο «MOVING» εξειδικεύεται στην αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασυνδεσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης, και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα (Ισπανία).

Γενικός στόχος του σχεδίου είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.

Website: https://www.moving-h2020.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/MOVINGH2020/posts/372791681244248

Twitter: https://twitter.com/MOVINGH2020/status/1435859086407573504