«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου «InterTrainE», από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά  πιλοτικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων του σχεδίου «InterTrainE» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και ειδικότερα στη δράση ΚΑ2 που αναφέρεται σε στρατηγικές συμπράξεις οι οποίες εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 22 στελέχη των εταίρων του σχεδίου από 4 χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Φινλανδία. Την οργάνωση του πιλοτικού προγράμματος είχαν στελέχη του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ σε συνεργασία με στελέχη τουΠανεπιστημίου Heriot-Wattτου Εδιμβούργου.  

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος ήταν να παρουσιάσει και να καταστήσει σαφή τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας, να εξετάσει τη σαφήνεια και τη χρησιμότητα του περιεχομένου του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος, να συλλέξει σχόλια από όλους τους συμμετέχοντες και να αξιολογήσει το εκπαιδευτικό υλικό.

Η παρουσίαση των επιμέρους ενοτήτων του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε από στελέχη των εταίρων του σχεδίου “InterTrainE”.

Ειδικότερα η πρώτη ενότητα στόχευε στην παροχή γνώσεων και κατανόησης βασικών εννοιών σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση που απαιτούνται για τη διδασκαλία ενηλίκων μεταναστών σε διαπολιτισμικό πλαίσιο. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και επισκόπηση των θεωριών μάθησης ενηλίκων, σύγχρονες προσεγγίσεις της διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η δεύτερη ενότητα εξέτασε τις διαπολιτισμικές ικανότητες στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Παρουσιάστηκε η ιστορική διαδρομή των μεταναστευτικών ρευμάτων και οι σύγχρονες μορφές της με έμφαση στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκε η χρησιμοποιούμενη ορολογία, η σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, προτιμήσεις και στερεότυπα, ταυτότητες και χαρακτηριστικά των μεταναστών. Στόχος αυτής της 3ης ενότητας ήταν να παράσχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων τη δυνατότητα να οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές κατάρτισης για τους μετανάστες με έμφαση στη βιωματική μάθηση σε διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα - μέθοδοι και τεχνικές, στη δυναμική της ομάδας, στην εξάλειψη ρατσιστικών φαινομένων και στις διακρίσεις. Στην τέταρτη ενότητα, αναφέρθηκαν στον αντίκτυπο όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική εκπαιδευτική διαδικασία, βιωματικές προσεγγίσεις στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτών και των μεταναστών. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν θέματα της επίδρασης των γνώσεων στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών  προκειμένου να βρουν καλύτερες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών. Την τελευταία ημέρα οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μελέτες περίπτωσης από την προσωπική τους εμπειρία στην τάξη και να αναπτύξουν ένα πραγματικό διαπολιτισμικό περιβάλλον επικοινωνίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες πριν την υλοποίηση του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν την τετράγλωσση (Ελληνικά, Αγγλικά, Φιλανδικά και Ιταλικά) on-lineπλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του σχεδίου προκειμένου να έχουν πρόσβαση σ’ όλο το διαμορφούμενο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2021, όπου θα παρουσιαστούν και τα τελικά αποτελέσματα του έργου στο Εδιμβούργο από τον επικεφαλή εταίρο το Πανεπιστήμιο HW και το Τμήμα Διαπολιτισμικών Σπουδών.

Στην εταιρική σχέση συμμετέχουν επτά  (7) εταίροι από τέσσερεις χώρες της ΕΕ: Το πανεπιστήμιο Heriot-Wattτου Εδιμβούργου, ως επικεφαλής εταίρος του σχεδίου, ο εκπαιδευτικός φορέας  'CreativeLearningProgrammes' Ltdαπό τη Μεγάλη Βρετανία, οι φορείς υποδοχής μεταναστών StudioRisorses.r.lαπό την Ιταλία, ο εκπαιδευτικός οργανισμός LearningforIntegrationαπό τη Φινλανδία και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης, με έδρα το Ρέθυμνο και το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, με σημαντική εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (LdV) και εκπαίδευσης ενηλίκων (ERASMUS+).  

Επίσημη ιστοσελίδα του σχεδίου: http://intertraine.eu/el/greek-front/

Twitter: https://twitter.com/TrainInter

Facebook: https://www.facebook.com/intertraine/

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.