«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Συνεργασία Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου (ΚΕΔΗΡ) και το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε θέματα διαχείρισης τροφίμων.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Κοινωφελή  Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου (ΚΕΔΗΡ) και το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω σε θέματα ασφαλούς διαχείρισης τροφίμων για εργαζόμενους των δομών τους.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μετά τη σχετική έγκριση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στο Ρέθυμνο, στις πιστοποιημένες δομές του ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης (Ηγ. Γαβριήλ 103) και το παρακολούθησαν 20 εργαζόμενοι που εμπλέκονται στην διαχείριση των τροφίμων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 10 ωρών, στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θεματικές ενότητες που αναφέρονται, στους κινδύνους των τροφίμων,  στους μικροοργανισμούς και τα χαρακτηριστικά αυτών, στις τροφοδηλητηριάσεις-τροφοτοξινώσεις και την παρεμπόδισή τους, στην ατομική υγιεινή και τη συμπεριφορά των χειριστών τροφίμων, στην τήρηση μέτρων υγιεινής και τη σημασία του εργασιακού περιβάλλοντος, στις 

πρακτικές καθαρισμού και στη σχετική νομοθεσία.. Επιπρόσθετα περιελάμβανε αναφορά στην εισαγωγή στις αρχές του HACCP και την εφαρμογή του.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση, η συνειδητοποίηση και η καλλιέργεια στάσης των εργαζομένων των φορέων πάνω σε θέματα βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.


Στόχος ήταν η απόκτηση γνώσεων για τους κινδύνους  που ελλοχεύουν έτσι ώστε με τα κατάλληλα μέτρα, τον αυτοέλεγχο και τη συστηματική παρακολούθηση των τροφίμων από την πηγή παραγωγής 

μέχρι και την τελική διάθεση τους, να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των καταναλωτών. Ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους παροχής γευμάτων σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς και κυρίως τα  μικρά παιδιά.  

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε. Ρεθύμνου, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κας Μαρίας Λιονή, του κ. Δαράκη Μιχάλη, Δ/ντή Ανάπτυξης, και του κ. Νικολουδάκη Γεώργιου, Οικονομικού Υπεύθυνου των προγραμμάτων του ΚΕΚΑΠΕΡ., οι συμμετέχοντες στο εθελοντικό πρόγραμμα, παρέλαβαν τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.   Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή σημείωσε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία των φορέων της πόλης μας και είμαστε σε θέση να συγχαρούμε τους συμμετέχοντες για την ευαισθησία, την ενεργό παρουσία τους και για τη συνεχή αναζήτηση της γνώσης. Σκοπός μας είναι οι συμμετέχοντες να λάβουν τις γνώσεις-εφόδια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης των  τροφίμων. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει 40 εκπαιδευτικά προγράμματα που αναφέρονται είτε σε εργαζόμενους επιχειρήσεων είτε απασχολούμενους σε κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς  που ασχολούνται με την παροχή συσσιτίων σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Μέχρι σήμερα στις δομές του ΚΕΚΑΠΕΡ έχουν εκπαιδευτεί 780 συμπολίτες μας από τους οποίους οι 290 έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΦΕΤ με 100% επιτυχία».

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, παράλληλα με την παραλαβή της βεβαίωσης, αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής  στις εξετάσεις πιστοποίησης, σε χρόνο και τόπο που θα ορισθεί από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων σε συνεργασία με το ΚΕΚΑΠΕΡ.

Συντονιστές υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης ήταν: ο κ. Άγγελος Κασσελούρης, διαιτολόγος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, η κα Μηλιδάκη Λιάνα, προϊσταμένη τμήματος των κοινωνικών δομών της ΚΕΔΗΡ και ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος- Νικόλαος, Δ/ντής Κατάρτισης και εθελοντής εκπαιδευτής του προγράμματος. 

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.