«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚΑΠΕΡ

Με επιτυχία έκλεισε τις εργασίες του το 3˚ Σεμινάριο με θέμα «Σχεδιασμός και προετοιμασία διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων έργων,μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Ν.4412/2016) Επίπεδο ΙΙ.» το οποίο διοργανώθηκε από την ΕΜΔΥΔΑΣ (Σύλλογος Μηχανικών του Δημοσίου) Τμήμα Δυτικής Κρήτης σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης ) από   16/10/2017-18/10/2017 στο Ρέθυμνο .

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 22 Μηχανικοί του Δημοσίου από την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου, Κισάμου Χανίων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δια του τύπου όλους όσους συνέβαλλαν για την άρτια διοργάνωση του .

Την κ Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχη Ρεθυμνης η οποία παραχώρησε την αίθουσα διεξαγωγής του Σεμιναρίου στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚΑΠΕΡ –Περιφερειας Κρήτης στην οδό Ηγουμένου Γαβριήλ στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου.

Τον κ Πίτερη Χαράλαμπο Διευθυντή Κατάρτισης  ΚΕΚΑΠΕΡ για την συνδρομή του σε υλικοτεχνική υποδομή.

Την Διευθύντρια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑκα Κοντονή, τους επιστημονικά και οργανωτικά υπεύθυνους του ΙΝΕΠ κ Γκουντελα Γεωργιο και κα Παπαντωνίου Ελένη αντίστοιχα που έκαναν δεκτό το αίτημα του Συλλόγου.

Τους εκπαιδευτές κα Ζαχαριαδάκη και  κ Γεωργακόπουλο Νικόλαο , που αντιμετώπισαν θετικά την πρωτοβουλία της ΕΜΔΥΔΑΣ , ηρθαν από την Αθήνα, παρότι δεν είχε συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό των Σεμιναρίων του ΙΝΕΠ το Ρέθυμνο  και έδωσαν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους με τις άρτιες επιστημονικά εισηγήσεις και παρουσιάσεις τους να ενημερωθούν για θέματα αρμοδιότητας τους, που αφορούν την Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, τα Πρότυπα, τις  Προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.