«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΥ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ολοκληρώθηκε πρόγραμμα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες ΗΥ με πιστοποίηση» που υλοποίησε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης-Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου στο πλαίσιο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτιση εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα ήταν συνολική διάρκειας 36 ωρών και υλοποιήθηκε στο πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγ. Γαβριήλ 105) και το παρακολούθησαν συνολικά 18 εργαζόμενοι του Δήμου Ρεθύμνου, οι οποίοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και αποπληρωμή των προγραμμάτων, θα λάβουν και το αντίστοιχο ποσό ωριαίας αμοιβής όπως προβλέπεται από τον ΟΑΕΔ.  

Η θεματολογία του προγράμματος εκπαίδευσης περιελάμβανε τις τρεις βασικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου. Για όλα τα παραπάνω θέματα δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Εκπαιδευτής του προγράμματος ήταν ο κ. Αντώνιος Βερνάδος ενώ ο κ. Νικολουδάκης Γεώργιος  στέλεχος του ΚΕΚΑΠΕΡ, παρείχε στους καταρτιζόμενους κάθε δυνατή υποστήριξη για εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω εξατομικευμένης τεχνικής υποστήριξης.

Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης ΗΥ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να λάβουν την πιστοποίηση η οποία είναι ένα πρόσθετο εφόδιο για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα προγράμματα αποτελούν αποτέλεσμα συνεργασίας του ΚΕΚΑΠΕΡ με τη Δ/νση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνου και ειδικότερα τον Αντιδήμαρχο κ. Λελεδάκη Δημήτριο, τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα καθαριότητας κ. Στέλιο Σαμψών και τη Δ/ντρια καθαριότητας και πρασίνου κα Γκολφινοπούλου Νικολέτα.  

Το πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο Ρεθύμνου περιλαμβάνει δύο προγράμματα, ένα (1)  πρόγραμμα εκμάθησης ΗΥ πάνω σε βασικές δεξιότητες και ένα (1) πρόγραμμα πάνω σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και το πράσινο του Δήμου Ρεθύμνου. Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων θα παρακολουθήσουν σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες και βασική Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με την χρήση εξωτερικού απινιδωτή».

 

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.