«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Παραλαβή Πιστοποιητικών από συμμετέχοντες στις εξετάσεις πιστοποίησης υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Στο πλαίσιο βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύμνης, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ολοκλήρωσε πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης πάνω σε θέματα εκμάθησης και χειρισμού νέων προγραμμάτων ΗΥ.

Στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε χειρισμό προγραμμάτων Η/Υ λαμβάνοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση.   

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν συνολικά 30 ημερών και πραγματοποιήθηκε σε εννέα εκπαιδευτικές συναντήσεις (Μάϊο - Ιούνιο 2017), τρίωρης ημερήσιας εκπαίδευσης.

Η κάθε ενότητα ολοκληρώνονταν σε τρεις ημερήσιες εκπαιδευτικές συναντήσεις, με στόχο οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν την απαραίτητη γνώση, οι οποίοι μέσω της δικής τους προσπάθειας και της ατομικής τους εξάσκησης να πολλαπλασιάζουν τη γνώση αυτή.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Τα δύο πρώτα τρίωρα κάθε ενότητας αφορούσαν τη θεωρητική εισαγωγή και εκπαίδευση στην ενότητα, ενώ το τρίτο αφορούσε ερωτήσεις και εξάσκηση στη φόρμα των εξετάσεων.

Επιπλέον, όποιος εκπαιδευόμενος το θεωρούσε απαραίτητο, του παρέχονταν η δυνατότητα εξατομικευμένης  προσέγγισης από τον εκπαιδευτή πρακτικής.

Πέρα από την ικανοποιητική ανταπόκριση των συμμετεχόντων στα μαθήματα, το Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ έλαβε ποσοστό το 100% όσων επέλεξαν να δώσουν τις τελικές εξετάσεις.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στους πιστοποιημένους χώρους του εργαστηρίου Πληροφορικής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 105-Ημιόροφος).

Εκπαιδευτής θεωρητικού μέρους ήταν ο κ. Αντωνογιαννάκης, Ιωάννης,στέλεχος της Π.Ε. Ρεθύμνης και του πρακτικού μέρους ο κ. Νικολουδάκης Γεώργιος στέλεχος του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Η πρωτοβουλία αυτή όπως ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή θα συνεχιστεί και έχει ήδη αποσταλεί στους Διευθυντές των υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνης, ενημερωτική επιστολή, προκειμένου τα στελέχη της Π.Ε. Ρεθύμνης να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύμνης, τόσο η αίτηση όσο και το ενημερωτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (www.kekaper.gr). 

ΑΙΤΗΣΗ

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.