«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Εκπαίδευση προσώπων που χειρίζονται τρόφιμα στα Ενοριακά Συσσίτια Αγίου Κωνσταντίνου

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης –Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συνεχίζοντας τις εθελοντικές  δράσεις κατάρτισης με φορείς που διοργανώνουν συσσίτια απόρων, υλοποίησε σε συνεργασία με τα Ενοριακά Συσσίτια του Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Ρεθύμνουκαι τον Υπεύθυνο των συσσιτίων Αιδεσιμότατο Εμμανουήλ Καμαρίτη, πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση προσώπων που χειρίζονται τρόφιμα σε συσσίτια απόρων ή / και κοινωνικά παντοπωλεία».

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των συσσιτίων Αγίου Κων/νου (Ηγ. Γαβριήλ 1) την Πέμπτη 17 Αυγούστου και το παρακολούθησαν 12 συμμετέχοντες, διαφόρων ειδικοτήτων.

Hδιάρκεια του προγράμματος ήταν πέντε (5) ώρες και περιελάμβανε αναφορά στις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ειδικότερα το πρόγραμμα  εξειδικεύονταν στην τήρηση της αλυσίδας ψύξης-θέρμανσης, την ατομική υγιεινή, τον καθαρισμό & απολύμανση των χώρων, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις δράσεις μυοκτονίας & απεντόμωσης, βασικές γνώσεις κατά την αγορά/ παραλαβή υλικών και την αποθήκευση των τροφίμων, τους κατάλληλους και ασφαλείς χειρισμούς των προϊόντων, επεξεργασία προϊόντων/μαγείρεμα, διατήρηση για διάθεση και τέλος τις διαδικασίες ανάκλησης-απόσυρσης επιμολυσμένων τροφίμων, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Πριν την έναρξη, διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό ενώ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκε σχετικό οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό.

Οι καταρτιζόμενοι συμμετείχαν σε εξετάσεις συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, που τους δόθηκε από τον εισηγητή του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) είναι η εποπτεύουσα αρχή του προγράμματος, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από τον ΕΦΕΤ.

Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος, Δ/ντής Κατάρτισης Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. ο οποίος συμπεριλαμβάνεται  στο μητρώο πιστοποιημένων εθελοντών εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί πέντε (5) εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 90 άτομα από κοινωνικούς φορείς της Π.Ε Ρεθύμνης και συμμετέχοντες στη διαχείριση τροφίμων σε συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

«Ισχυρή βούληση της Περιφέρειας Κρήτης είναι η συνέχιση των εθελοντικών πρωτοβουλιών μέσω του εκπαιδευτικού μας φορέα (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) με στόχο να συμβάλλουμε στην εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών και εθελοντών που εμπλέκονται στην διαχείριση τροφίμων σε συσσίτια και κοινωνικά παντοπωλεία της Περιφέρειας Κρήτης.  Για το σκοπό αυτό συνεχίζουμε τις επαφές μας με κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, που παρέχουν γεύματα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού μας, για να μπορέσουμε από κοινού να  συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στη διασφάλιση της υγείας τους με σεβασμό  σ’ όλους αυτούς που βιώνουν έντονα τις συνέπειες της σημερινής οικονομικής κρίσης.», επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Κα Μαρία Λιονή. 

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.