«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Σεμινάριο «ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Αγίας Γαλήνης-Μελάμπων, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης συνεχίζει την υλοποίηση  επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο «ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση των χρηστών του αρδευτικού νερού του έργου του ΤΟΕΒ με σκοπό την ενημέρωση – κατάρτιση, προκειμένου να προστατευτεί τόσο το εισόδημα των ίδιων των παραγωγών από την αλόγιστη χρήση του νερού όσο και το οικοσύστημα.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 στην Αγία Γαλήνη στην Αίθουσα Πληροφοριών (ΙΝFΟ) της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης (Λιμάνι Αγίας γαλήνης).

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο κ. Μαλλιαρός Μιχαήλ, Γεωπόνος και Πρόεδρος ΤΟΕΒ Αγίας Γαλήνης – Μελάμπωνο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο των ΤΟΕΒ  και τους αναπτυξιακούς τους προσανατολισμούς, τονίζοντας τη σημασία που έχει η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών στη μείωση των αστοχιών και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών. Επιπλέον επεσήμανε την ανάγκη της μεταφοράς της δράσεων αυτών και της επίδειξης-εφαρμογής καλών πρακτικών μέσα στο χωράφι, ως επόμενο βήμα.   

Στη συνέχεια η κα Βιδάκη Ευθυμία, Γεωπόνος, Δντρια Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Ρεθύμνης αναφέρθηκε στην ορθολογική διαχείριση του νερού και στα βασικά σημεία του Κανονισμού άρδευσης του ΤΟΕΒ. Ειδικότερα αναφέρθηκε στους βασικούς κανόνες διαχείρισης, στα βασικά αίτια της μειωμένης σήμερα διαθεσιμότητας νερού, στα μέτρα λήψης για την αντιμετώπιση του όλου προβλήματος της λειψυδρίας και στους μεθόδους και στα συστήματα άρδευσης που επιτρέπουν οικονομία νερού.

 

Ο κ. Βότσογλου Νικόλαος, Γεωλόγος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίαςτης Π.Ε. Ρεθύμνης εξειδίκευσε την παρουσίαση του στην Περιβαλλοντική Διάσταση της Ορθής Χρήσης ΝερούΆρδευσης. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην έννοια της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην υπεράντληση, στις περιβαλλοντικές επιπλοκές λόγω υπεράντλησης υπογείων υδάτων, στην ισχύουσα  νομοθεσία, στις κυριότερες πηγές μόλυνσης του νερού στο Ν. Ρεθύμνου και σε προτάσεις εξοικονόμησης αρδευτικού νερού. 

Ο κ.Πενθερουδάκης Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), αναφέρθηκε στις δράσεις και τα έργα που εποπτεύει ο οργανισμός, στα υδραυλικά έργα υποδομής και στο σύστημα εποπτικού ελέγχου & τηλεχειρισμού που εφαρμόζεται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε  στα αρδευτικά δίκτυα και στα τμήματα από τα οποία αποτελείται ένα συλλογικό αρδευτικό δίκτυο ενώ παρουσίασε προτάσεις που αφορούσαν την προληπτική συντήρηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες τουΦράγματος Ποταμών και στο προς μελέτη φράγμα του Πλατέος Ποταμού.    

Ο κ. Ρουμπελάκης Γιάννης, Γεωπόνος-Μελετητής αναφέρθηκε στη βέλτιστη αξιοποίηση υδατικών πόρων και κυρίως έδωσε χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση του νερού μέσα στο χωράφι. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο υδατικό ισοζύγιο της Κρήτης σε προβλήματα συλλογικών αρδευτικών έργων καθώς και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σχεδιασμό ατομικού αρδευτικού δικτύου και στα πλεονεκτήματα της άρδευσης με σταγόνες, εξειδικεύοντας τα ανά καλλιέργεια.

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους εισηγητές προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν κατά την άρδευση και μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν.

Το συντονισμό του σεμιναρίου είχε ο κ.Πίτερη Χαράλαμπο-Νικόλαο, Δ/ντής Κατάρτισης Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε εκπαιδευτικό υλικό, Βεβαιώσεις Συμμετοχής και έντυπο υλικό που απέστειλε ο ΟΑΚ Α.Ε.. 

Το σεμινάριο παρακολούθησε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου κ.Ταταράκης Γιάννηςο οποίος χαιρέτησε την εκπαιδευτική πρωτοβουλία και ο αντιδήμαρχος κ. Τσουρδαλάκης Αντώνιος.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θα συνεχίσει τις προσπάθειες ενημέρωσης και  πληροφόρησης σε συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, προς όφελος των παραγωγών μας, σε θέματα ορθής χρήσης του νερού. Το κλειδί για την αντιμετώπιση είναι η γνώση και η ενημέρωση. Η εξοικονόμηση νερού δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη σχετική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Η πραγματική αλλαγή απαιτεί την προώθηση και ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα μιας γενικότερηςοικολογικής – περιβαλλοντικής αντίληψης τόσο για το νερό όσο και για το περιβάλλον γενικότερα.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.