«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Σεμινάριο «ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Αγίας Γαλήνης-Μελάμπων, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης θα υλοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των χρηστών του αρδευτικού νερού του έργου του ΤΟΕΒ με σκοπό την ενημέρωση – κατάρτιση, προκειμένου να προστατευτεί τόσο το εισόδημα των ίδιων των παραγωγών όσο και το οικοσύστημα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 στην Αγία Γαλήνη, Αίθουσα Πληροφοριών (ΙΝFΟ) της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης (Λιμάνι Αγίας γαλήνης), από τις 18:00 έως 21:00.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν εκπαιδευτικό υλικό και Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Εισηγητές του σεμιναρίου είναι οι:

  1. Βιδάκη Ευθυμία, Γεωπόνος, Δντρια Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Ρεθύμνης
  2. Βότζογλου Νικόλαος, Γεωλόγος της Π.Ε. Ρεθύμνης
  3. Ρουμπελάκης Γιάννης, Γεωπόνος Μελετητής
  4. Πενθερουδάκης Εμμανουήλ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Συντονιστής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος, Δ/ντής Κατάρτισης Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το σεμινάριο είναι ανοικτό για όλους τους ενδιαφερόμενους και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 2832091258 (Κοινότητα Αγίας Γαλήνης), 2832091550 (ΤΟΕΒ Αγίας Γαλήνης-Μελάμπων) και στο  Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103, (απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς) 2ος όροφος, τηλέφωνα, 2831040052-50 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.