«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Εκπαίδευση προσώπων που χειρίζονται τρόφιμα σε φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης –Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ), το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία «ΑΓΑΠΗ»και το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Ρεθύμνου, διοργάνωσε και υλοποίησε πρόγραμμα: «Εκπαίδευση προσώπων που χειρίζονται τρόφιμα σε συσσίτια απόρων ή / και κοινωνικά παντοπωλεία».

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην κεντρική δομή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στο Ρέθυμνο (Ηγ. Γαβριήλ 103) και το παρακολούθησαν 20 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, εργαζόμενοι και μέλη των Συλλόγων Γονέων.

H διάρκεια του προγράμματος ήταν πέντε (5) ωρών και  περιελάμβανε  αναφορά στις βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Ειδικότερα, αναφορά  για τους χώρους και τον εξοπλισμό, την  τήρηση αλυσίδας ψύξης-θέρμανσης, την ατομική υγιεινή, τον καθαρισμό & απολύμανση των χώρων, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις δράσεις μυοκτονίας & απεντόμωσης, βασικές γνώσεις κατά την αγορά / παραλαβή υλικών και την αποθήκευση των τροφίμων, τους κατάλληλους χειρισμούς των προϊόντων, επεξεργασία προϊόντων/μαγείρεμα, διατήρηση για διάθεση και τέλος τις διαδικασίες ανάκλησης-απόσυρσης επιμολυσμένων τροφίμων, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Στο τέλος οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, που τους δόθηκε από τον εισηγητή του προγράμματος.  

Πριν την έναρξη, διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό ενώ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκε σχετικό οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) είναι η εποπτεύουσα αρχή του προγράμματος, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από τον ΕΦΕΤ.

Ο εισηγητής του προγράμματος ήταν ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος, Δ/ντής Κατάρτισης ΚΕΚΑΠΕΡ ο οποίος συμπεριλαμβάνεται  στο μητρώο πιστοποιημένων εθελοντών του ΕΦΕΤ. 

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 77 άτομα από κοινωνικούς φορείς της Π.Ε Ρεθύμνης και συμμετέχοντες στη διαχείριση τροφίμων σε συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ενώ αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον που έχει ήδη εκφραστεί από τις Ιερές Μητροπόλεις της Κρήτης και άλλους κοινωνικούς φορείς.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.