«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων Εκπαιδευτών-Εισηγητών για την υλοποίηση προγραμμμάτων κατάρτισης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), στο πλαίσιο συμπλήρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών, καλεί τους ενδιαφερόμενους πιστοποιημένους εκπαιδευτές (ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, ΕΦΕΤ) να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Έντυπη Αίτηση (Παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία)

2.      Βιογραφικό Σημείωμα (παρέχεται ειδική φόρμα)

3.      Βεβαιώσεις (ως αποδεικτικά των όσων αναγράφονται στο βιογραφικό):

3.1      Σπουδών

3.2      Επαγγελματικής Εμπειρίας

                              3.3      Διδακτικής εμπειρίας

                              3.4      Ξένων γλωσσών (με πιστοποίηση)

                              3.5      Γνώση Η/Υ (με πιστοποίηση)

                              3.6      Συμμετοχή σε συνέδρια-σεμινάρια, δημοσιεύσεις, συγγραφικό    έργο κ.ά.

                              3.7      Ειδικές γνώσεις σε σχέση με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

4.      Αριθμός Μητρώου Εισηγητή ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ               ή/και

5.      Αριθμός Μητρώου Εισηγητή ΕΦΕΤ                        ή/και

6.      Αριθμός Μητρώου Εισηγητή ΕΟΠΠΕΠ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Ειδικότερα:

√        Στα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν δικαίωμα να διδάξουν μόνον όσοι έχουν αποκτήσει αριθμό Μητρώου Εισηγητή ΛΑΕΚ (ΟΑΕΔ) (πληροφορίες στον ηλεκτρονικό κόμβο http://laek.oaed.gr).

√        Στα προγράμματα ΕΦΕΤ έχουν δικαίωμα να διδάξουν μόνον όσοι έχουν ενταχθεί στο επικαιροποιημένο Μητρώο του ΕΦΕΤ (πληροφορίες στον ηλεκτρονικό κόμβο www.efet.gr) .

Τα θεματικά πεδία, για τα οποία οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, είναι:

1.      Περιβάλλον

2.      Υγεία-Πρόνοια

3.      Πολιτισμός-Αθλητισμός

4.      Παιδαγωγικά

5.      Οικονομία-Διοίκηση

6.      Πληροφορική

7.      Τουρισμός-Παροχή Υπηρεσιών

8.      Αγροτικά

9.      Τεχνικά – Μεταφορών

H διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωσης του Μητρώου  Εκπαιδευτών είναι ανοικτή.

Η επιλογή των εκπαιδευτών-εισηγητών θα γίνει σύμφωνα με το Ν.3812/2009, ΦΕΚ 234/τ.Α./28-12-2009 και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις προκηρύξεις των επιμέρους προγραμμάτων και στις σχετικές προτάσεις (τεχνικές προσφορές/τεχνικά δελτία) του φορέα.

Επιπλέον, η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων για την ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών, είναι ανοιχτή .

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα κ. Πίτερης Χαράλαμπος 28310-40052,  κ. Νικολουδάκης Γεώργιος 28310-40050.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.