ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CATERING / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-49/2022

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) πρόκειται να υλοποιήσει πέντε (5) προγράμματα κατάρτισης, 40 ωρών το καθένα και 25 καταρτιζόμενους, οι οποίες κατανέμονται σε δέκα (10) ημέρες εκπαίδευσης ανά πρόγραμμα, στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1-49/2022.

Χώρος υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η κεντρική δομή  στην οδό Ηγ.Γαβριήλ 103-105 καθώς και στο παράρτημα των Μυσσιρίων (Κτίριο Δασαρχείου).

Στους καταρτιζόμενους θα παρέχονται ατομικά, συσκευασμένα μικρογεύματα που θα περιλαμβάνουν:

  • Καφές φίλτρου (θερμός διανεμητής ροφημάτων)
  • Πορτοκαλάδα ή κοκτέιλ φρούτων χωρίς ζάχαρη ατομική συσκευασία
  • Εμφιαλωμένο νερό ατομική συσκευασία
  • Βουτήματα διάφορα ατομική συσκευασία
  • Μπαγκέτες ή σαντουιτσάκια μίνι (τυρί, γαλοπούλα, ντομάτα, μαρούλι, sauce ) ατομική συσκευασία)
  • Συνοδευτικά ατομικές συσκευασίες (γαλατάκια, ζάχαρη, κουταλάκια, ποτήρια νερού/χυμού, καφέ, αναδευτήρες, χαρτοπετσέτες)

Οι ποσότητες θα πρέπει καθημερινά να είναι αντίστοιχες του αριθμού των συμμετεχόντων του προγράμματος.

Προσφορές από τους ενδιαφερόμενους κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, προς «Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-49/2022», με αναγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα, μέχρι τις 25/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία Γραμματείας του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103.

Πληροφορίες κ. Τσεκούρα Δήμητρα 2831040050.

Η τιμή θα αναφέρεται ανά άτομο και ημέρα συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν τα παραπάνω είδη.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί, ο συμμετέχων με τη πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των παραπάνω προγραμμάτων.