Συνεργασία Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΚΕΚ στην Καρδίτσα.

Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ/ντή Κατάρτισης του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. Πίτερη Χαράλαμπου-Νικόλαου με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης κ. Γούλα Στέφανο στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΔΙΑΣ στην Καρδίτσα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η δυναμική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων όσο και στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ως διάδοχη κατάσταση του ΚΕΚ της ΝΕΛΕ Ρεθύμνου, από το 1995. Παράλληλα συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές των δημόσιων ΚΔΒΜ ενόψει της νέας περιόδου. Επιπρόσθετα τονίστηκε ο κοινωνικός ρόλος και χαρακτήρας των υφιστάμενων Δημόσιων ΚΔΒΜ τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών στις περιοχές δράσης τους και κυρίως τη διαχρονική συνεργασία που έχουν αναπτύξει με τοπικούς παραγωγικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο Πρόεδρος κ. Γούλας αναφέρθηκε γενικότερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΚΔΒΜ την τρέχουσα περίοδο, τις επαφές που έχουν αναπτύξει με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  και τις παρεμβάσεις του Συλλόγου σε επίπεδο ηγεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης ενώ αναφέρθηκε στην πάγια θέση του Συλλόγου για την καθιέρωση του συστήματος επιταγών κατάρτισης ως το μόνο σύστημα αναθέσεων έργων κατάρτισης, καθώς επίσης να σταματήσει κάθε ενέργεια μεταφοράς στην επόμενη προγραμματική περίοδο, των έργων του Υπουργείου Εργασίας που προαναφέραμε και τα οποία προκηρύχθηκαν μέσω συμπραττόντων με τις διατάξεις του ν. 4412/16.

Τέλος αναφέρθηκε και στα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν αρκετά περιφερειακά ΚΔΒΜ λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις αποπληρωμές των προγραμμάτων γεγονός που θα συζητηθεί και στην επόμενη Γενική Συνέλευση.    

Ο Δ/ντής Κατάρτισης κ. Πίτερης προσκάλεσε τον Πρόεδρο στο Ρέθυμνο προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί και να καλλιεργηθεί ένα ακόμα πιο γόνιμο έδαφος συνεργασίας.