ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στις  11 Απριλίου 2023, στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου  κ. Λιονή Μαρίας, πραγματοποιήθηκε η απονομή Τίτλων Σπουδών (απολυτηρίων) Δημοτικού Σχολείου σε έξι εκπαιδευόμενους-ες  του προγράμματος  «Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς», έπειτα από  την επιτυχία στις ειδικές εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ρεθύμνου. Επιπλέον, δύο εκπαιδευόμενες συμμετείχαν με επιτυχία στις Εξετάσεις απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, του οποίου η απόκτηση είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, υλοποιεί  για πέμπτη χρονιά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ για αρχάριους και προχωρημένους. Τα τμήματα προχωρημένων έχουν την δυνατότητα να προετοιμαστούν για συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο αποτελεί αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος. Τα μαθήματα απευθύνονταν σε ενήλικες που διαμένουν νόμιμα στην Περιφέρεια Κρήτης, σε μόνιμη ή εποχιακή βάση.

Στόχοι των προγραμμάτων είναι:

  • να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες, ώστε να ανταποκρίνονται σε πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας
  • να ενισχυθούν οι κοινωνικές και (δια)πολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται, για την επίτευξη αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης
  • να διευκολυνθεί η ενεργός κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών που παρακολουθούν το πρόγραμμα, καθώς και των οικογενειών τους
  • να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ελληνομάθειας, που τους δίνουν πρόσβαση στη σχετική πιστοποίηση
  • να διασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας (προφορικός και γραπτός λόγος) των συμμετεχόντων και αφετέρου η πιστοποίηση της γνώσης.

Μέχρι σήμερα έχουν λάβει απολυτήριο  Δημοτικού  Σχολείου συνολικά 49 συμμετέχοντες στα προγράμματα ελληνικής γλώσσας του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Απριλίου 2023, στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου  κ. Λιονή Μαρίας, πραγματοποιήθηκε η απονομή Τίτλων Σπουδών (απολυτηρίων) Δημοτικού Σχολείου σε έξι εκπαιδευόμενους-ες  του προγράμματος  «Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς», έπειτα από  την επιτυχία στις ειδικές εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ρεθύμνου. Επιπλέον, δύο εκπαιδευόμενες συμμετείχαν με επιτυχία στις Εξετάσεις απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, του οποίου η απόκτηση είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, υλοποιεί  για πέμπτη χρονιά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ για αρχάριους και προχωρημένους. Τα τμήματα προχωρημένων έχουν την δυνατότητα να προετοιμαστούν για συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο αποτελεί αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος. Τα μαθήματα απευθύνονταν σε ενήλικες που διαμένουν νόμιμα στην Περιφέρεια Κρήτης, σε μόνιμη ή εποχιακή βάση.

Στόχοι των προγραμμάτων είναι:

  • να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες, ώστε να ανταποκρίνονται σε πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας
  • να ενισχυθούν οι κοινωνικές και (δια)πολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται, για την επίτευξη αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης
  • να διευκολυνθεί η ενεργός κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών που παρακολουθούν το πρόγραμμα, καθώς και των οικογενειών τους
  • να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ελληνομάθειας, που τους δίνουν πρόσβαση στη σχετική πιστοποίηση
  • να διασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας (προφορικός και γραπτός λόγος) των συμμετεχόντων και αφετέρου η πιστοποίηση της γνώσης.

Μέχρι σήμερα έχουν λάβει απολυτήριο  Δημοτικού  Σχολείου συνολικά 49 συμμετέχοντες στα προγράμματα ελληνικής γλώσσας του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.