Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου «Τρισδιάστατη Εκτύπωση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - 3D Printing in VET»,

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣσυνεχίζοντας τις δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος «Τρισδιάστατη Εκτύπωση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - 3DPrintinginVET», πραγματοποίησε την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, μια διαδικτυακά εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν 21 εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).  

Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης ο κ. Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, αν. προϊστάμενος του τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης επεσήμανε  στην ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, οι οποίες υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους συμμετέχοντες, προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία και εξελίσσουν τις διδακτικές μεθόδους. Στη συνέχεια, παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου «Τρισδιάστατη Εκτύπωση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - 3DPrintinginVET» και αναφέρθηκε στο σκοπό, στους στόχους και τα παραγόμενα αποτελέσματα του σχεδίου.

Στη συνέχεια, η κα  Καλή Ροδοπούλου, Κοινωνιολόγος και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (EELI) παρουσίασε αναλυτικά τις επιμέρους ενότητες του προγράμματος μαθημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, το πρόγραμμα σπουδών  και τον οδηγό για τους εκπαιδευτές, ενώ ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να παρακολουθήσουν το σύνολο των μαθημάτων αλλά και τα ενδιάμεσα τεστ και την τελική αξιολόγηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα εγγραφούν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και θα παρακολουθήσουν ασύχγρονα (χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτή) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων, θα αποκτήσουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσής του.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, είναι η εξής: https://elearning.3dprintinginvet.eu/

Έπειτα από την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να σχολιάσουν και να συζητήσουν τα αποτελέσματα του έργου και να λύσουν απορίες σχετικά με το πρόγραμμα ενώ παράλληλα αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της υλοποίησης τους προγράμματος και με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας τρισδιάστατους εκτυπωτές.

Στο σχέδιο «Τρισδιάστατη Εκτύπωση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - 3DPrintinginVET» εκτός από τους εταίρους του σχεδίου, συμμετέχει και η Διεύθυνση Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου ως αρωγός.  

Hπαρουσίαση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης υπήρξε συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε στα μέσα Μαρτίου και συμμετείχαν μέλη των εταίρων του σχεδίου από τις χώρες της κοινοπραξίας (Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία). 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2021, όπου και θα παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα του έργου στο Ρέθυμνο Κρήτης από τον επικεφαλής εταίρο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (EELI).

Επιπρόσθετα από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετείχαν η κα Τσεκούρα Δήμητρα Οικονομικός Υπεύθυνος του σχεδίου και ο κ. Αντωνογιαννάκης Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης συνεργάτης του έργου ενώ από το  Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου συμμετείχε και η κα Ζερβάκη Γεωργία.

Το σχέδιο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος ERASMUS+ 2019. Η Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).     

Επίσημη ιστοσελίδα του σχεδίου: https://3dprintinginvet.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/3DPrintinginVET/