Χρήσιμες πληροφορίες προς τους Ωφελούμενους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του Τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών»

http://www.kekaper.gr/images/tourismos%20voucher.png

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σας ενημερώνει ότι, οι πρώτοι 593 επιτυχόντες που προέρχονται από τη λίστα των επιλαχόντων του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα www.sete-voucher.gr.

Επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση που μία επιχείρηση πρακτικής άσκησης παύσει για οποιοδήποτε λόγο τη συνεργασία της με έναν ωφελούμενο, αυτός θα μπορεί, προκειμένου να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό των 500 ωρών πρακτικής άσκησης που απαιτεί η πρόσκληση, να τοποθετηθεί σε άλλη συνεργαζόμενη επιχείρηση του παρόχου κατάρτισης, από κοινού με την επιχείρηση και λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του, σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (άρθρο 4.5, παρ. 2 της πρόσκλησης).

Επιπλέον, είναι δυνατή η δημιουργία μεικτών τμημάτων για κάθε γνωστικό αντικείμενο, στα οποία θα δύνανται να συμμετάσχουν τόσο επιτυχόντες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και επιτυχόντες ανώτατης εκπαίδευσης, μόνο εάν τα εγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης καλύπτουν κοινές θεματικές ενότητες - γνωστικά αντικείμενα.

Οι άνεργοι νέοι, που έχουν ενταχθεί στο μητρώο ωφελουμένων και ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε προγράμματα κατάρτισης του τουριστικού τομέα, πρέπει άμεσα να απευθυνθούν στο ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος) και στα τηλέφωνα: 28310 40050, 28310 40051 & 28310 40052. URL: http://www.kekaper.gr