Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων σε πρόσωπα που χειρίζονται τρόφιμα σε συσσίτια απόρων ή / και κοινωνικά παντοπωλεία

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης–Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, ολοκλήρωσε δύο προγράμματα εκπαίδευσης προσώπων που χειρίζονται τρόφιμα σε συσσίτια απόρων ή / και κοινωνικά παντοπωλεία.

Οι κοινωνικοί φορείς του Ρεθύμνου ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση  του ΚΕΚΑΠΕΡ στις αρχές Μαίου προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή. Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο και στα Ανώγεια μετά από αίτημα ικανού αριθμού ενδιαφερομένων .

Το πρόγραμμα του Ρεθύμνου, υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚΑΠΕΡ ενώ στα Ανώγεια στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Ανωγείων.

Συνολικά τα προγράμματα παρακολούθησαν 40 άτομα εθελοντές και απασχολούμενοι σε κοινωνικούς φορείς της ΠΕ Ρεθύμνης. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από φορείς της ΠΕ Ρεθύμνης όπως: Παιδική Εστία «Κυρία των Αγγέλων», Χριστιανική γωνιά «Οι τέσσερεις μάρτυρες», Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Μ Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμου Αμαρίου και Δήμου Αγίου Βασιλείου, το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το Κέντρο Υγείας Ανωγείων, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Ανωγείων, Δήμος Ανωγείων (Βοήθεια στο Σπίτι), Κ.Η.Φ.Η Ανωγείων, α’βάθμια και β’ βάθμια εκπαίδευση, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ανωγείων και ΚΠΕ Ανωγείων.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από τον ΕΦΕΤ.

Οι εισηγητές των προγραμμάτων προέρχονται από το μητρώο εθελοντών του ΕΦΕΤ.  Εισηγητής στα προαναφερόμενα προγράμματα ήταν ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος, δ/ντής κατάρτισης ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

«Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι να συμβάλλουμε στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω των υπηρεσιών μας και κυρίως μέσω της κατάρτισης που μπορούμε να παρέχουμε μέσω του ΚΕΚ της Περιφέρειας Κρήτης. Είναι υποχρέωση όλων των κοινωνικών φορέων να μεριμνήσουν για την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού τους, εθελοντικού και μη, προκειμένου όλοι μαζί να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού προκειμένου να διασφαλίσουμε μια αυθεντική σχέση στα πλαίσια της αλληλεγγύης και συνδιαμόρφωσης», ανέφερε  η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Λιονή μετά το πέρας των καταρτίσεων.