Ε.Φ.Ε.Τ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ(*)
(*) Το παρακάτω ενημερωτικό υλικό προέρχεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (www.efet.gr)
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Επίπεδο 1)
 
 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Από τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201/06-06-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, οι εξετάσεις αξιολόγησης των καταρτισθέντων από τους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου-1, θα πραγματοποιούνται στο εξής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam).