Έγκριση υλοποίησης δέκα (10) Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25)

Δέκα (10) επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα εγκρίθηκαν από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25). Τα προγράμματα θα υλοποιήσουν η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς», σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Ρεθύμνου & το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης).

Τα σεμινάρια αφορούν στις εξής θεματικές ενότητες:

1.      Ρώσικα, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου),

2.      Ρώσικα, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)

3.      Ρώσικα για προχωρημένους, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)

4.      Ιταλικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)

5.      Γερμανικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου),

6.      Γερμανικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου),

7.      Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)

8.      Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)

9.      Επικοινωνία και συμπεριφορά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)

10.  Δεξιότητες Η/Υ, 40 ώρες (προχωρημένου εκπαιδευτικού επιπέδου)

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στις πιστοποιημένες δομές του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2013.

Παρακαλούνται οι έχοντες υποβάλλει αίτηση να επικοινωνήσουν με την ΈνωσηΤουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς».