Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Νέων Aγροτών στο ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης–Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ολοκλήρωσε στις 29 Ιουλίου δύο προγράμματα νέων αγροτών που αναφέρονταν στην Ζωική και Φυτική Παραγωγή.

Τα προγράμματα υλοποίησε το ΚΕΚΑΠΕΡ μετά από σχετική ανάθεση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  που είναι και ο φορέας διαχείρισης και παρακολούθησης των παραπάνω προγραμμάτων. Συνολικά τα παρακολούθησαν 48 Nέες και Nέοι Aγρότες.

Το πρώτο πρόγραμμα αναφέρονταν στην Ζωική Παραγωγή-Αιγοπροβατοτροφία και υλοποιήθηκε στην κεντρική δομή του ΚΕΚΑΠΕΡ ενώ το δεύτερο αναφέρονταν στην Φυτική Παραγωγή και υλοποιήθηκε στη δομή του παραρτήματος Μυσσιρίων.
 

Μετά το τέλος των εκπαιδεύσεων οι νέες και νέοι αγρότες συμμετείχαν σε αξιολόγηση και τους χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους στο πρόγραμμα νέων γεωργών και την είσπραξη του υπολοίπου του πριμ 1ης εγκατάστασης.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πρόκειται να υλοποιηθούν άλλα δώδεκα προγράμματα τα οποία θα παρακολουθήσουν 300 νέοι αγρότες της Π.Ε. Ρεθύμνης.

Τα προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης για τους Νέους Αγρότες είναι ενταγμένα στις Πράξεις 1,2 και 3 «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων στον Πρωτογενή Τομέα (Νέοι Γεωργοί)», Άξονες Προτεραιότητες 4,5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), και είναι διάρκειας 150 ωρών, με θέματα τη Φυτική και Ζωική Παραγωγή.