Πρώτη δια ζώσης Κατευθυντήρια Συνάντηση εταίρων ευρωπαϊκού έργου «MOVING» στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020» στο Saignelégier της Ελβετίας

Από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Saignelégier της Ελβετίας σειρά εκδηλώσεων για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ορεινών περιοχών.

Από τις 17 έως 18 πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης κατευθυντήρια συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MOVING, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχουν ως εταίροι.

Στο ξεκίνημα των διήμερων εργασιών, η συντονίστρια του σχεδίου MOVING Mar Delgado, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Cordoba, παρουσίασε την πορεία του έργου και ευχαρίστησε τους εταίρους για την μέχρι τώρα πολύτιμη συμβολή τους στα παραδοτέα του έργου και την έγκαιρη παράδοση τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ αναφέρθηκε στα θετικά σχόλια της αξιολόγησης της ενδιάμεσης έκθεσης που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο της κατευθυντήριας συνάντησης συζητήθηκε το Εννοιολογικό και Αναλυτικό Συμμετοχικό Θεωρητικό Πλαίσιο του σχεδίου MOVING και το πώς οι αλυσίδες αξίας μπορούν να αξιοποιήσουν το εδαφικό κεφάλαιο σε ορεινές περιοχές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ευαλωτότητα και την ανθεκτικότητα των 23 αλυσίδων αξίας στις περιοχές αναφοράς των εταίρων που μελετώνται στο πλαίσιο του έργου.

Το έργο MOVING δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην συμμετοχή των νέων στις αλυσίδες αξίας των περιοχών και για το λόγο αυτό μέσα από τις διαδραστικές δραστηριότητες των δύο ημερών αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε ένα κλίμα συνεργασίας και καταιγισμού ιδεών σχετικά με δραστηριότητες ενεργοποίησης και συμμετοχής των νέων στο έργο. Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν τα οφέλη και τις προκλήσεις της διαδικασίας δέσμευσης, πώς να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και πώς να συνδημιουργήσουν και να συνεργαστούν μαζί με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Η πρώτη μέρα ολοκληρώθηκε με δύο ειδικές συνεδρίες με παρουσιάσεις, η μία αφιερωμένη στις αλυσίδες αξίας του MOVING και η άλλη στις περιοχές αναφοράς. Οι παρουσιάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω μιας συνεδρίας με αφίσες (posters) και μιας σειράς βίντεο, αντίστοιχα. Ο τίτλος της αφίσας για την αλυσίδα αξίας του Ρεθύμνου ήταν: «Οι προκλήσεις για την εγκατάσταση μιας Κοινότητας Πρακτικής για το αλεύρι χαρουπιού στο Ρέθυμνο».

Συζητήθηκε η καθοδήγηση των υφιστάμενων πολιτικών που σχετίζονται με τις αλυσίδες αξίας των ορεινών περιοχών και πώς να συνυπολογιστούν (παραγοντοποιηθούν) σωστά οι διοικητικές κουλτούρες και άλλοι προϋπάρχοντες παράγοντες που είτε οδηγούν είτε επηρεάζουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που υπάρχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ΕΕ επίπεδο.

Τέλος οι εταίροι του έργου είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο συμβουλευτική επιτροπή του έργου στο οποίο συμμετείχαν ο Guillaume Corradino ως εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού δικτύου Euromontana, το οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και ο Riccardo Crescenzi από το Πανεπιστήμιο «London School of Economics». Η συμβουλευτική επιτροπή έχει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των παραδοτέων του έργου και στη συνεργασία με τους επικεφαλής και τους εταίρους του σχεδίου. 

Η Κατευθυντήρια Συνάντηση εταίρων, ολοκληρώθηκε με συζήτηση για την τρέχουσα κατάσταση και την πρόοδο του έργου, όπου οι υπεύθυνοι των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) παρουσίασαν τη μέχρι στιγμής πορεία του έργου. Στην επόμενη περίοδο οι εταίροι του έργου θα επικεντρωθούν και θα καταγράψουν τις πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί στις περιοχές των συμμετεχουσών περιοχών.

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου η Περιφέρεια Κρήτης με τους εταίρους του έργου MOVING συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο για τις Ορεινές περιοχές (International Mountain Conference) το οποίο πραγματοποιήθηκε στο καντόνι της ελβετικής Jura. Αντικείμενο του συνεδρίου ήταν να εξετάσει το παγκόσμιο σύστημα των τοπικών συστημάτων αγροδιατροφής και τις καινοτόμες προσεγγίσεις που αναπτύσσονται από τις ορεινές κοινότητες σε σχέση με την κλιματική κρίση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τεχνικές συναντήσεις σε παραγωγικές μονάδες της περιοχές (τυροκομεία, κτηνοτροφικές μονάδες, κ.ά.) που παράγουν προϊόντα ΠΟΠ τόσο στην ελβετική  Jura (Tete Moin και Cruyere) όσο και στη γαλλική γειτνιάζουσα περιοχή (Compte’) και να συζητήσουν με τοπικούς παραγωγούς και μεταποιητές, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις που έχει στην αλυσίδας προμήθειας.

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Συνάντηση για την προέλευση και τη ποικιλομορφία των ορεινών περιοχών (ODT Forum / Origin, Diversity and Territories Forum), στο οποίο οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν πως οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, εστιάζοντας κυρίως στις αλυσίδες διατροφής.

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκλήθηκαν ως ομιλητές αναφορικά με  τα πλεονεκτήματα και τα τρωτά σημεία της αλυσίδας αξίας του χαρουπάλευρου στην περιοχή του Ρεθύμνου (τις προσεγγίσεις της διακυβέρνησης, τις καινοτομίες και τις στρατηγικές προσαρμογής για τη βιώσιμη διαχείριση των περιοχών κ.ά.) Στο συνέδριο  συμμετείχαν ο Πίτερης Χαράλαμπος Αν. προϊστάμενος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης  της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης και ο Βάββος Ανδρέας, ερευνητής και υποψήφιος διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις ορεινές περιοχές.

Το πρόγραμμα MOVING υλοποιείται από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης / Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης που είναι και ο εταίρος του σχεδίου. Nα σημειωθεί ότι για πρώτη φορά η Π.Ε. Ρεθύμνου συμμετέχει σε πρόγραμμα ΗΟRΙΖΟΝ με 23 εταίρους συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. €.

Όλα τα μέχρι στιγμής παραδοτέα του έργου MOVING δημοσιεύονται στη βιβλιοθήκη (LIBRARY) του επίσημου ιστότοπου του MOVING.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.moving-h2020.eu/

https://www.facebook.com/MOVINGH2020

https://twitter.com/MOVINGH2020

https://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020/

https://www.instagram.com/moving_h2020/

https://www.youtube.com/watch?v=iHozHdFdQlc

https://www.researchgate.net/project/MOVING-MOUNTAIN-VALORIZATION-THROUGH-INTERCONNECTEDNESS-AND-GREEN-GROWTH

https://www.facebook.com/MOVING.Crete