ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Η/Υ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Κ.ΑΠ.Η ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Γ’ Ηλικίας και Κοινωνικής Προστασίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου σχεδίασαν και υλοποίησαν εθελοντικά προγράμματα κατάρτισης Η/Υ σε μέλη των Κ.Α.Π.Η. Ρεθύμνου από 10/10/2022 έως και 18/11/2022. Η συνολική διάρκεια του κάθε προγράμματος ήταν 8 ώρες για κάθε τμήμα, μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες.

 

 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων αξιοποιώντας την τεχνολογία για την απομακρυσμένη λήψη υπηρεσιών και την επικοινωνία μέσω σύγχρονων μέσων (ψηφιακές πλατφόρμες). Συγκεκριμένα, η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΗΥ και κινητών συσκευών, η αξιοποίηση του διαδικτύου για την εξυπηρέτηση τους και τη λήψη υπηρεσιών ενδιαφέροντος τους, η εξοικείωση με τις ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και τέλος η βελτίωση της ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης μέσω της συμμετοχής σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, Instagram, κ.α).

 

 

Τα θεματικά πεδία που διδάχτηκαν ήταν:

  1. 1 Η γνωριμία με τον ΗΥ και τα βασικά προγράμματα (κειμενογράφος, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου)
  2. Η δημιουργία λογαριασμού e-mail και η αξιοποίηση του ως δίαυλο επικοινωνίας.
  3. Η γνωριμία με το διαδίκτυο και την επίσκεψη σε επίσημους και ασφαλείς διαδικτυακούς χώρους για την καλύτερη ενημέρωση τους
  4. Η δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αξιοποίηση των βασικών δυνατοτήτων τους.
  5. Η αξιοποίηση της απομακρυσμένη επικοινωνίας μέσω των ψηφιακών πλατφόρμων (zoom, κ.ά)

Στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης κατάρτισης τα μαθήματα υλοποιήθηκαν από στελέχη της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Στόχος της συνεργασίας των δύο φορέων είναι οι επιμορφωτικές δράσεις να επεκταθούν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.