Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προγράμματος "Voucher 18-24 έτους 2014"

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23.59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

ΠΗΓΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/19-09-2014