«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για προγράμματα VOUCHER (αφορά τις αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευομένων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΕ-ΕΚΤ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, ως Δικαιούχος των δράσεων «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», γνωστοποιεί στους υποψήφιους ωφελούμενους των ως άνω δράσεων τα εξής:

Α) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ωφελουμένων στη δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ξεκινά από την Πέμπτη 7 Αυγούστου και ώρα 10.00 π.μ. και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 24.00, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4.24050/5.17569/5-8-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥΕ-ΕΚΤ για τη συμμετοχή στην ανωτέρω δράση (ΑΔΑ: 6ΧΗΖΛ-ΒΑΚ).

Η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα γίνεται προσωπικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο και αποκλειστικά μέσα από την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Αιτήσεις σε ημερομηνία εκτός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρες και δεν εξασφαλίζουν συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα.

Επίσημη πληροφόρηση για το πρόγραμμα παρέχεται μόνο μέσα από τις ιστοσελίδες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, και το τηλεφωνικό κέντρο 8001144444.

Β) Αναφορικά με τη δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», το σχέδιο της οικείας πρόσκλησης έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στο σύνδεσμο http://195.167.92.159:8443/voucher18/ΔημοσιαΔιαβουλευση.aspx έως την Κυριακή 10 Αυγούστου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης θα οριστικοποιηθούν μετά από το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης. Με τη δημοσίευση της τελικής πρόσκλησης από την ΕΥΕ-ΕΚΤ θα οριστούν οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Επισημαίνουμε ότι επίσημη πληροφόρηση για το πρόγραμμα παρέχεται μόνο μέσα από τις ιστοσελίδες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΕ-ΕΚΤ)

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.