«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Σεμινάριο Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας

Σεμινάρια  (ΝΕΛΕ) 2009

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

1

56

1.500,00

 

 

 

 

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.