«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-30/2017

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρεθύμνου, και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο ΛΑΕΚ 1-25/ΟΑΕΔ με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή κωδικού ΛΑΕΚ για τις συγκεκριμένες ενότητες. 

Οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών παρουσιάζονται στο παράρτημα Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος, 09:00-14:00).

Η αίτηση δύναται να παραληφθεί σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στη Δ/νση Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 2Ος όροφος ή ηλεκτρονικά (www.kekaper.gr). 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων Πέμπτη 18/1/2018 και ώρα 12:00μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν πλήρη αίτηση με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Χαράλαμπος Πίτερης, τηλ. 2831040052, κος  Γεώργιος Νικολουδάκης, τηλ. 2831040050.  

                                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

                              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΕΚ 1-30 / ΕΦΕΤ

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί κλάδου ειδικότητας Φαρμακοποιών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

 
 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.