«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-30

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα στο πλαίσιο ΛΑΕΚ 1-25/ΟΑΕΔ. 

 

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αναφέρονται σε:

  1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP
  2. Αγγλική ορολογία στην εξυπηρέτηση πελατών
  3. Συμπεριφορά πελατών και επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή κωδικού ΛΑΕΚ για τις συγκεκριμένες ενότητες. 

Οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος, 09:00-14:00).

Η αίτηση δύναται να παραληφθεί σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στη Δ/νση Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 2Ος όροφος ή ηλεκτρονικά (www.kekaper.gr). 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων Πέμπτη 18/1/2018 και ώρα 12:00μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν πλήρη αίτηση με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Χαράλαμπος Πίτερης, τηλ. 2831040052, κος  Γεώργιος Νικολουδάκης, τηλ. 2831040050.  

                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΕΚ 1-30

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – HACCP

Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ΕΦΕΤ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔIΚOΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΦΕΤ

2.

ΑΓΓΛΙΚΉ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί, αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ή Μετάφρασης και Διερμηνείας με γλώσσα εργασίας την αγγλική ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο με κατεύθυνση τη Μετάφραση και εξειδίκευση στην αγγλική. Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.

Τέλος εκτός από τους πτυχιούχους ή μεταπτυχιακούς γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

3.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

 

Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Ψυχολογίας, ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση Ψυχολογίας,  Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, κ.ά.. Πτυχιούχοι του Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.

 

ΑΙΤΗΣΗ

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.